Opwekking 583 - Machtige Heer en God

 

Machtige Heer en God
wat U gedaan hebt, is wonderbaar.
En Heer, om wie U bent,
zingen en juichen wij met elkaar: amen!

 
Refrein:
Alle rijkdom en macht,
alle wijsheid en kracht,
alle lof, alle heerlijkheid.
Alle dank, alle eer
is voor U, onze Heer,
die zit op de troon voor altijd.
 
Machtige Heer en God,
U bent rechtvaardig in wat U doet.
En wij aanbidden U,
want U alleen bent heilig en goed: amen!
 
Alle rijkdom en macht,
alle wijsheid en kracht,
alle lof, alle heerlijkheid.
Alle dank, alle eer is voor U, onze Heer,
die zit op de troon. Amen!
 
(Refrein) laatste keer:
die zit op de troon voor altijd. Amen!

 
We zingen en juichen voor onze Koning. Wat Hij gedaan heeft is zo bijzonder en wonderlijk. Om wie Hij is willen we Hem lofprijzen. We aanbidden Hem omdat God de enige is die heilig en goed is.
 
In dit lied gaat het dat al onze lof voor Hem is. Alle wijsheid, kracht, heerlijkheid, dank en eer, alles is voor Hem. Het is mooi als wij dat zingen, maar wat nog belangrijker is, geven we ook alles wat we kunnen om Hem te aanbidden? Doen we meer dan alleen liedjes zingen? Aanbidding kan natuurlijk op heel veel verschillende manieren. En iedereen heeft een eigen talent waarmee God groot gemaakt kan worden. In hoeverre zetten wij dat in? God is het waard dat wij ons helemaal geven in aanbidding voor Hem. Hij heeft zoveel voor je gedaan. Staat Jezus al op je nummer een?
 
Openbaring 5:11 zegt dat elk schepsel in de hemel en op de aarde, onder de aarden en op zee en alles wat daarin is zegt dat aan Hem alle eer is. Dit laat een stukje zien van ‘alle aanbidding voor God’. Zoveel aanbidding dat alles, maar dan ook echt alles Hem aanbidt. Laten we deze dag God aanbidden en prijzen met alles wat we kunnen geven.

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom