Opwekking 183 - U mag ik kennen, o Heer

 

U mag ik kennen o Heer,
bij U mag ik zijn.
Uw dood te gedenken
door het brood en de wijn.
Gemeenschap te hebben
door het bloed van uw Zoon
en dan neer te knielen
voor uw heilige troon.

 


Door God te kennen mag je deelnamen aan het Avondmaal. Je mag stilstaan bij wat Jezus heeft gedaan voor jou. Vaak wordt het gesymboliseerd door brood en wijn. Als je het als gemeente viert is het mooi dat de gemeenteleden deelnemen aan het Avondmaal. Dat je samen deelneemt aan het lichaam van Christus. Avondmaal vieren is iets persoonlijks maar tegelijkertijd is het een vorm van één zijn. We hebben Dezelfde God en aan Hem hebben wij deel. Het is ook iets persoonlijks. Je staat stil bij wat Jezus heeft gedaan voor jou. Je bent vergeven door Zijn bloed, je bent vrij door Zijn dood en nog veel meer. Het is goed Avondmaal te vieren en te danken voor wat Jezus heeft gedaan.
 
Bij de wijn denken we aan het bloed van Jezus dat ons vergeving schenkt. Jezus heeft ons vergeven, en wij mogen ook ons zelf vergeven. Want in Hem zijn wij rein. Als je aan het kruis denkt hoef je niet meer laag te denken van je zelf. Het kruis laat de liefde van Jezus zien. Liefde waarin wij mogen leven. En we denken met het brood aan Zijn lichaam waardoor elk gevolg van de zonde hersteld wordt.
 
Het Avondmaal vieren is iets bijzonders. We mogen dan stil staan bij Jezus en Hem danken. Het is een moment tussen jou en God. En tegelijkertijd kan het een vorm van eenheid zijn.

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom