Opwekking 582 - Jezus, alles geef ik U

 


Jezus, alles geef ik U
wat ik ben en heb
en wat ik ooit zal zijn.
 
Al mijn hoop,
mijn plannen en mijn tijd
leg ik in uw hand,
vertrouw ze aan U toe.
 


Door uw wil te doen,
leer ik om vrij te zijn.
 
Jezus, alles geef ik U,
wat ik ben en heb
en wat ik ooit zal zijn
.

 
Durf je dat? Alles te geven aan Jezus, alles wat je hebt en bent? Maar ook je plannen en je tijd? Het kan zomaar gebeuren dat God je plannen verandert, zodat Hij je tijd anders gaat indelen. Het is goed om alles te geven aan Jezus. Dan kan Hij met je plannen en je tijd aan de slag. Natuurlijk kan Hij dat ook als je niet alles aan Hem geeft. Maar in hoeverre sta jij dan dingen toe? In hoeverre sta jij dan open voor God? Tegelijk kan het ook heel spannend zijn om zo alles aan Jezus te geven. Maar Hij zal je nooit iets laten doen wat je niet aan kunt. En Hij is er bij. Hij zal je nooit in de steek laten als je met de plannen en de tijd aan de slag gaat die Hij voor je klaar legt. We mogen onze plannen en tijd echt aan Hem toevertrouwen.
 
Al je plannen, je tijd, wie je bent of wat je ooit zal zijn kan als een last voor je zijn. Je kan er in verstrikt raken als je alles zelf in de hand wilt houden. Het kan als een last op je drukken. Jezus wil je vrij zien. Hij wil dat je een vrij mens bent. Door alles te geven aan Hem kun je dat juk bij Hem neerleggen. Door Zijn wil te doen leer je om vrij te zijn. Jezus wil je vrij maken met alles wat je belast. Galaten 5:1 zegt: Sta dan vast in de vrijheid waarmee Christus ons vrijgemaakt heeft, en laat u niet weer met een juk van slavernij belasten. Door Zijn genade heeft Jezus ons vrijgemaakt en in die vrijheid mogen we staan en uit leven. Laat je daarom ook niet weer met een juk belasten.

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom