Opwekking 182 - O, Heer, U bent mijn God

 

O, Heer, U bent mijn God
en ik verhoog U en prijs uw naam,
ja, ik verhoog U en prijs uw naam.
Want in uw eindeloze trouw
hebt U wonderen gedaan.
O Heer, U bent mijn God
en ik verhoog U en prijs uw naam
.

 
Ik verhoog en prijs Uw naam. En waarom? Omdat U wonderen doet in Uw eindeloze trouw. Trouw is iets dat echt bij God hoort. Als we aan elkaar vragen wie God is dan komt vaak trouw ook naar voren. God is ook echt trouw, Hij zal jou nooit laten zitten. Trouw is iets wat helemaal bij God hoort. Het is voor ons al een wonder dat God zo trouw is, dat Hij zo trouw met ons is terwijl wij dat lang niet altijd naar Hem toe zijn. Maar God is nog zoveel meer. Hij wil ook wonderen doen. Als jij terug kijkt welke wonderen heeft God al in je leven gedaan?
 
We mogen God loven alleen al om het feit dat Hij onze God is en dat wij Hem mogen kennen. Hij is onze God en Hij heeft het beste met ons voor. Het is misschien goed om terug te kijken naar wie God is en wat Hij allemaal al gedaan heeft. En daar dan dankbaar voor te zijn en Zijn Naam te verhogen. Vaak als we terug kijken dan zien we Gods trouw en Zijn wonderen. Het kan je helpen om bemoedigd te worden.
Laten we ook gewoon dankbaar zijn dat Hij onze God is. Wie zijn wij als we God niet hebben? Uiteindelijk is Hij het fundament waar wij op staan.

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom