Opwekking 182 - O, Heer, U bent mijn God

 

O, Heer, U bent mijn God
en ik verhoog U en prijs uw naam,
ja, ik verhoog U en prijs uw naam.
Want in uw eindeloze trouw
hebt U wonderen gedaan.
O Heer, U bent mijn God
en ik verhoog U en prijs uw naam
.

 
Ik verhoog en prijs Uw naam. En waarom? Omdat U wonderen doet in Uw eindeloze trouw. Trouw is iets dat echt bij God hoort. Als we aan elkaar vragen wie God is dan komt vaak trouw ook naar voren. God is ook echt trouw, Hij zal jou nooit laten zitten. Trouw is iets wat helemaal bij God hoort. Het is voor ons al een wonder dat God zo trouw is, dat Hij zo trouw met ons is terwijl wij dat lang niet altijd naar Hem toe zijn. Maar God is nog zoveel meer. Hij wil ook wonderen doen. Als jij terug kijkt welke wonderen heeft God al in je leven gedaan?
 
We mogen God loven alleen al om het feit dat Hij onze God is en dat wij Hem mogen kennen. Hij is onze God en Hij heeft het beste met ons voor. Het is misschien goed om terug te kijken naar wie God is en wat Hij allemaal al gedaan heeft. En daar dan dankbaar voor te zijn en Zijn Naam te verhogen. Vaak als we terug kijken dan zien we Gods trouw en Zijn wonderen. Het kan je helpen om bemoedigd te worden.
Laten we ook gewoon dankbaar zijn dat Hij onze God is. Wie zijn wij als we God niet hebben? Uiteindelijk is Hij het fundament waar wij op staan.

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom