Opwekking 181 - Majesteit

 

Majesteit, groot is zijn majesteit;
lof zij Jezus en glorie, hulde en eer.
Majesteit, God, die de zijnen leidt.
Vanaf zijn troon vestigt de Zoon
zijn heerschappij.
Dus verhoog, maak eeuwig groot
de naam van Jezus.
Volk van God kom en breng lof
aan Jezus, de Koning.
Majesteit, groot is zijn majesteit;
dwars door de dood werd Hij verhoogd,
Jezus regeert!

 
Majesteit, wat is dat eigenlijk voor een woord? Het is een Romeins woord. Het heeft te maken met de volheid van aanzien. Dat had in de Romeinse tijd te maken met het Romeinse rijk. Daar werd majesteit over uitgesproken. En zodra dat het Romeinse leger verliezen leed, was dat zelfs majesteitsschennis. Wij betrekken deze term vaak op een koning, die is dan majesteit. Maar het heeft vooral dus betrekking op het aanzien van degene of het land waar het over gaat.
 
Jezus is majesteit! Of dus eigenlijk gaat het over de volheid van aanzien van Jezus. Jezus straalt een volheid van aanzien uit waardoor Hij alle lof, glorie, hulde en eer moet krijgen. Het is zo groots Wie Jezus is en Wie God is, dat we niets anders kunnen zeggen dan dat Zijn aanzien groots is. Dat grootse zit in Zijn macht en in Zijn overwinningen. Zelfs de dood heeft Hij als overwinnaar op Zijn Naam staan. Hij is met majesteit bekleed, het is zichtbaar in Wie Jezus is.
 
En jouw opdracht vandaag? Dus verhoog, maak eeuwig groot de naam van Jezus! Breng lof en eer en glorie aan Hem.

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom