Opwekking 181 - Majesteit

 

Majesteit, groot is zijn majesteit;
lof zij Jezus en glorie, hulde en eer.
Majesteit, God, die de zijnen leidt.
Vanaf zijn troon vestigt de Zoon
zijn heerschappij.
Dus verhoog, maak eeuwig groot
de naam van Jezus.
Volk van God kom en breng lof
aan Jezus, de Koning.
Majesteit, groot is zijn majesteit;
dwars door de dood werd Hij verhoogd,
Jezus regeert!

 
Majesteit, wat is dat eigenlijk voor een woord? Het is een Romeins woord. Het heeft te maken met de volheid van aanzien. Dat had in de Romeinse tijd te maken met het Romeinse rijk. Daar werd majesteit over uitgesproken. En zodra dat het Romeinse leger verliezen leed, was dat zelfs majesteitsschennis. Wij betrekken deze term vaak op een koning, die is dan majesteit. Maar het heeft vooral dus betrekking op het aanzien van degene of het land waar het over gaat.
 
Jezus is majesteit! Of dus eigenlijk gaat het over de volheid van aanzien van Jezus. Jezus straalt een volheid van aanzien uit waardoor Hij alle lof, glorie, hulde en eer moet krijgen. Het is zo groots Wie Jezus is en Wie God is, dat we niets anders kunnen zeggen dan dat Zijn aanzien groots is. Dat grootse zit in Zijn macht en in Zijn overwinningen. Zelfs de dood heeft Hij als overwinnaar op Zijn Naam staan. Hij is met majesteit bekleed, het is zichtbaar in Wie Jezus is.
 
En jouw opdracht vandaag? Dus verhoog, maak eeuwig groot de naam van Jezus! Breng lof en eer en glorie aan Hem.

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom