Opwekking 580 - Jezus, Hij kwam

 

Jezus, Hij kwam
om ons leven te geven,
daarom verliet Hij zijn vaderlijk huis.
Hij gaf aan mij het eeuwige leven
door te sterven aan het kruis.
 


Ik zie nu zijn tranen
en zie nu zijn wonden.
Ik zie nu het bloed
Dat Hij gaf voor mij.
Dat bloed wast mij schoon
en bevrijdt van zonde.
Prijs de Heer; nu ben ik vrij!
 
Refrein:
Ik ben zo dankbaar, Heer
voor wat U heeft gedaan.
En heel mijn hart aanbidt
uw heil'ge naam.
En Heer, ik hou van U,
want U hield eerst van mij.
Uw liefde tilt mij op en maakt mij vrij.
 
Uit liefde droeg Jezus
de straf van mijn zonden.
Hij droeg die straf
zelfs tot diep in de dood.
Nu houdt de dood
mij niet langer gebonden,
ook al was mijn zonde groot.
 
Want Hij is niet lang
in het graf gebleven.
De dood kon onmoog'lijk
Godsliefde verslaan.
Nu troont Hij als Koning
en Heer van het leven.
Heel de schepping roept zijn naam
.

 
Om ons leven te geven is Jezus naar de aarde gekomen. Heeft Hij de beste plek ingeruild voor ons om daarna daar weer naar terug te gaan. Maar in die tussentijd verliet Hij Zijn Vaderlijk huis, heeft Hij geleden om ons eeuwig leven te geven. Ik vind het bijzonder dat Jezus alles gaf wat Hij had voor ons. Hij verliet de plek naast de Vader om naar de wereld te komen voor ons.
 
Het woord dat bij dit lied en ook misschien wel bij het lijden van Jezus hoort is ‘liefde’. Dat Jezus naar de aarde kwam dat deed Hij uit liefde. De Vader had ons zo lief dat Hij Jezus, Zijn enige Zoon heeft gestuurd voor ons. Het is een liefde dat dieper gaat dan welke liefde dan ook. Wij kunnen Hem nu lief hebben omdat Hij ons eerst heeft lief gehad. Onze liefde voor Hem is het antwoord op Zijn liefde voor ons. Het initiatief ging en gaat van God uit.
Gods liefde is niet zomaar een liefde. Het is een liefde dat sterker is dan de dood. Uit liefde ging Jezus de lijdensweg, hing aan een kruis en werd in een graf gelegd. Maar de dood kon Hem niet lang vasthouden. Want Jezus liefde is veel sterker dan de dood. De liefde van Jezus is en liefde dat overwint. Een liefde waarin alles mogelijk is geworden.

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom