Opwekking 580 - Jezus, Hij kwam

 

Jezus, Hij kwam
om ons leven te geven,
daarom verliet Hij zijn vaderlijk huis.
Hij gaf aan mij het eeuwige leven
door te sterven aan het kruis.
 


Ik zie nu zijn tranen
en zie nu zijn wonden.
Ik zie nu het bloed
Dat Hij gaf voor mij.
Dat bloed wast mij schoon
en bevrijdt van zonde.
Prijs de Heer; nu ben ik vrij!
 
Refrein:
Ik ben zo dankbaar, Heer
voor wat U heeft gedaan.
En heel mijn hart aanbidt
uw heil'ge naam.
En Heer, ik hou van U,
want U hield eerst van mij.
Uw liefde tilt mij op en maakt mij vrij.
 
Uit liefde droeg Jezus
de straf van mijn zonden.
Hij droeg die straf
zelfs tot diep in de dood.
Nu houdt de dood
mij niet langer gebonden,
ook al was mijn zonde groot.
 
Want Hij is niet lang
in het graf gebleven.
De dood kon onmoog'lijk
Godsliefde verslaan.
Nu troont Hij als Koning
en Heer van het leven.
Heel de schepping roept zijn naam
.

 
Om ons leven te geven is Jezus naar de aarde gekomen. Heeft Hij de beste plek ingeruild voor ons om daarna daar weer naar terug te gaan. Maar in die tussentijd verliet Hij Zijn Vaderlijk huis, heeft Hij geleden om ons eeuwig leven te geven. Ik vind het bijzonder dat Jezus alles gaf wat Hij had voor ons. Hij verliet de plek naast de Vader om naar de wereld te komen voor ons.
 
Het woord dat bij dit lied en ook misschien wel bij het lijden van Jezus hoort is ‘liefde’. Dat Jezus naar de aarde kwam dat deed Hij uit liefde. De Vader had ons zo lief dat Hij Jezus, Zijn enige Zoon heeft gestuurd voor ons. Het is een liefde dat dieper gaat dan welke liefde dan ook. Wij kunnen Hem nu lief hebben omdat Hij ons eerst heeft lief gehad. Onze liefde voor Hem is het antwoord op Zijn liefde voor ons. Het initiatief ging en gaat van God uit.
Gods liefde is niet zomaar een liefde. Het is een liefde dat sterker is dan de dood. Uit liefde ging Jezus de lijdensweg, hing aan een kruis en werd in een graf gelegd. Maar de dood kon Hem niet lang vasthouden. Want Jezus liefde is veel sterker dan de dood. De liefde van Jezus is en liefde dat overwint. Een liefde waarin alles mogelijk is geworden.

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom