Opwekking 180 - Bron van licht en leven

 

Bron van licht en leven,
wij aanbidden U.
Onze God voor eeuwig.
Heer, wij danken U.
 


Refrein:
Laat de zon van uw gerechtigheid
opgaan over ons leven;
en wij zien U in uw heerlijkheid,
halleluja.
 
U bent onze Vader,
wij aanbidden U.
U geeft ons genade,
Heer, wij eren U.
 
Refrein
 
U bent onze Koning,
wij aanbidden U.
U wilt bij ons wonen,
Heer, wij prijzen U.

 
De titel van dit lied is: ‘Bron van licht en leven.’ We aanbidden de Bron van licht en leven. Het mooie daarvan is dat Jezus het licht en leven is. Jezus is het licht en het leven en daarmee ook de bron. Jezus is een bron dat niet zal stoppen met licht en leven geven. Elke keer mogen we weer naar Hem toe gaan, naar de Bron van licht en leven zodat we elke keer weer bij mogen ‘tanken’ en steeds weer het Licht en Leven blijven zien.
 
‘Laat de zon van Uw gerechtigheid opgaan over ons leven’. God is gerechtigheid. Als we de Bijbel lezen zien we ook steeds dat Jezus niet alleen voor de rijke is gekomen, maar ook voor de armen, voor mensen die het minder hebben of mensen die vernederd zijn. Ook daar is Jezus voor gekomen. Jezus is gerechtigheid. Een mooi gebed om uit te spreken of God over ons wil komen met Zijn gerechtigheid zodat wij andere weer gerechtigheid kunnen aandoen en op die manier iets van God mogen uitdragen.
Als we naar ons zelf kijken zien we ook dat God ene God van gerechtigheid is. Misschien is dat niet helemaal de juiste benaming. God geeft ons recht terwijl wij dat niet verdienen. Dit lied zegt ook: ‘Hij is onze Vader en heeft ons genade gegeven.’ God is zoveel meer dan rechtvaardig. Hij gaat veel dieper.
 
Jezus, U bent onze Koning en wij aanbidden U, Heer wij prijzen U dat U bij ons wilt komen wonen!

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom