Opwekking 579 - Dank U, dank U voor Uw kostbare bloed

 

Dank U; dank U voor uw kostbare bloed.
Dank U voor uw offer
dat ons de vrijheid biedt.
Dank U, U nam alle schuld van ons af.
Daarom zingen wij nu een overwinningslied,
een overwinningslied.

 
Want U opent de weg naar de Vader,
laat Hem zien, zoals niemand Hem ziet.
Jezus, dankzij uw trouw en genade
zingen wij dit vreugdelied.
 
Als dank voor wat U deed,
als dank voor wat U deed,
als dank voor wat U deed voor ons,
leed voor ons, streed voor ons.

 
Dit lied is een danklied naar God toe. Een lied waarin onze dank naar voren komt voor het bloed van Jezus. Dankzij het bloed van Jezus is onze schuld van ons afgenomen en het bloed van Jezus biedt ons vrijheid. Dankzij het bloed van Jezus zingen wij dit overwinningslied. 1 Korinthe 15:57 zegt: ‘Maar God zij dank, die ons de overwinning geeft door onze Heere Jezus Christus’. De overwinning komt van God, Hij heeft Jezus opgewekt uit de dood en wij als gelovigen mogen deel uit maken van deze overwinning door ons geloof.
 
Door Jezus is de weg naar de Vader geopend. Om de Vader te kennen, moet je Jezus kennen. In Johannes 14 zeg Jezus: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Hij zegt dus: ‘Ik ben het.’ Wij kennen dus de Vader omdat we Jezus kennen.
 
We danken Jezus omdat Hij voor ons leed, voor ons strijdde. Onze dank is in vergelijking met wat Jezus voor ons deed heel erg klein. En toch mogen we aannemen wat Jezus aan ons geeft. Dank Hem voor Zijn kostbare bloed. Wat betekent Jezus’ bloed voor jou? Wat geef je Jezus terug als dank voor Zijn bloed? Zijn bloed aannemen is al genoeg. Dat is de grootste dank die je Hem denk ik kunt brengen. Dank Hem elke dag weer voor Zijn bloed. Door het kostbare bloed van Jezus is er leven!

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom