Opwekking 579 - Dank U, dank U voor Uw kostbare bloed

 

Dank U; dank U voor uw kostbare bloed.
Dank U voor uw offer
dat ons de vrijheid biedt.
Dank U, U nam alle schuld van ons af.
Daarom zingen wij nu een overwinningslied,
een overwinningslied.

 
Want U opent de weg naar de Vader,
laat Hem zien, zoals niemand Hem ziet.
Jezus, dankzij uw trouw en genade
zingen wij dit vreugdelied.
 
Als dank voor wat U deed,
als dank voor wat U deed,
als dank voor wat U deed voor ons,
leed voor ons, streed voor ons.

 
Dit lied is een danklied naar God toe. Een lied waarin onze dank naar voren komt voor het bloed van Jezus. Dankzij het bloed van Jezus is onze schuld van ons afgenomen en het bloed van Jezus biedt ons vrijheid. Dankzij het bloed van Jezus zingen wij dit overwinningslied. 1 Korinthe 15:57 zegt: ‘Maar God zij dank, die ons de overwinning geeft door onze Heere Jezus Christus’. De overwinning komt van God, Hij heeft Jezus opgewekt uit de dood en wij als gelovigen mogen deel uit maken van deze overwinning door ons geloof.
 
Door Jezus is de weg naar de Vader geopend. Om de Vader te kennen, moet je Jezus kennen. In Johannes 14 zeg Jezus: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Hij zegt dus: ‘Ik ben het.’ Wij kennen dus de Vader omdat we Jezus kennen.
 
We danken Jezus omdat Hij voor ons leed, voor ons strijdde. Onze dank is in vergelijking met wat Jezus voor ons deed heel erg klein. En toch mogen we aannemen wat Jezus aan ons geeft. Dank Hem voor Zijn kostbare bloed. Wat betekent Jezus’ bloed voor jou? Wat geef je Jezus terug als dank voor Zijn bloed? Zijn bloed aannemen is al genoeg. Dat is de grootste dank die je Hem denk ik kunt brengen. Dank Hem elke dag weer voor Zijn bloed. Door het kostbare bloed van Jezus is er leven!

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom