Opwekking 578 - U redde mij en riep mijn naam

 

U redde mij en riep mijn naam
gaf mij weer hoop, een nieuw bestaan,
bekleed met uw gerechtigheid;
0, Jezus. U redde mij.
 


Met U verzoend, werd ik weer rein,
U nam mijn schuld en droeg mijn pijn
Nu ben ik vrij, volmaakt in U;
0, Jezus. U redde mij.
 
Voor U mij maakte, had U mij lief,
Heer en werd ik door U gekend.
Ik ben geschapen
naar uw evenbeeld, o Heer.
 
En U zocht mij en U kocht mij,
U vergoot uw bloed voor mij.
Een nieuwe schepping
naar uw evenbeeld, o Heer;
U redde mij, U redde mij.


Als het over jouw bestaan gaat, waarin Jezus geen rol zou spelen, dan was je bestaan een hopeloos bestaan. Een bestaan waarin geen toekomst en geen hoop was. Een leven dat onrein en onheilig was voor God. Een leven ook waar geen toekomst voor was. Dat was hoe het was toen je geboren werd.


Het eerste wonder is dan al dat Jezus je al kende voor je geboren werd. God had je al lief voordat Hij je maakte, ondanks dat Hij wist dat het hopeloos zou zijn met je leven. In het beste geval zou jij je best doen om zo goed mogelijk te leven. En wat deed God? Hij zocht je op en Hij koos er voor om je te redden.

 

Jezus kwam om jou een nieuw bestaan te geven, om jou helemaal vrij te maken. Hij nam alles van je over dat scheiding maakte tussen jou en God. En jij was naar Gods evenbeeld geschapen, maar dat beeld is kapot gevallen door de zonde, maar door Jezus’ werk voor jou, hersteld God van dag tot dag Zijn beeld in jou! Hoe gaaf is dit? Gods genade is onbevattelijk en voor vandaag wil ik je vragen om tijd te nemen om je te verwonderen over wat Jezus voor jou deed.

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom