Opwekking 577 - Jezus, allerhoogste Naam

 

Jezus, allerhoogste naam
mijn ziel zingt: Jezus,
het allermooiste lied. Jezus,
engelen aanbidden Hem.
Hemel en aard'
verheerlijken zijn naam.

 
Morgenster, Stralend Licht,
Bron van levend water,
Roos van Saron. Zoon van God.
 
Opgestaan en verhoogd, alfa en omega;
u komt toe
aanbidding in eeuwigheid.
 
laatste keer:
Jezus, allerhoogste naam!

 
Jezus is de allerhoogste Naam Die er is! Dat staat vast. Er is geen grotere Naam dan de Naam van Jezus. Want welke vriend gaat Zijn leven geven voor vijanden? Dat was Jezus. Jezus was gehoorzaam aan Zijn Vader. Hij was zo gehoorzaam dat Hij de gestalte van een slaaf aannam en aan de mensen gelijk werd. Maar Hij ging nog verder, Hij ging dieper, voor jou en voor mij. Hij was zo gehoorzaam aan Zijn Vader dat Hij gehoorzaam geworden is tot aan de dood, tot zelfs de kruisdood toe. Dat deed Jezus voor ons. Om ons te redden, puur uit liefde. Liefde was het voor jou en mij, die Jezus aan het kruis hield. En daarom heeft Jezus de Naam boven alle namen. Filippenzen 2:9 zegt dat God Hem daarom ook bovenmate verhoogt heeft en de Naam boven alle namen heeft geschonken. Jezus is meer geworden dan de engelen (Hebreeën 1:4) Alles aanbidt Hem, zelfs de engelen. Hemel en aarde verheerlijken Zijn Naam!
 
Vandaag is het Pasen. We vieren dat Jezus opgestaan en daarom ook verhoogd is. We vieren dat de overwinning een feit is en dat Jezus de Naam boven alle namen is. Jezus is daarom juist ook vandaag ons mooiste lied waard. Alle aanbidding komt Hem toe. Vier en aanbid dat Jezus opgestaan is!

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom