Opwekking 577 - Jezus, allerhoogste Naam

 

Jezus, allerhoogste naam
mijn ziel zingt: Jezus,
het allermooiste lied. Jezus,
engelen aanbidden Hem.
Hemel en aard'
verheerlijken zijn naam.

 
Morgenster, Stralend Licht,
Bron van levend water,
Roos van Saron. Zoon van God.
 
Opgestaan en verhoogd, alfa en omega;
u komt toe
aanbidding in eeuwigheid.
 
laatste keer:
Jezus, allerhoogste naam!

 
Jezus is de allerhoogste Naam Die er is! Dat staat vast. Er is geen grotere Naam dan de Naam van Jezus. Want welke vriend gaat Zijn leven geven voor vijanden? Dat was Jezus. Jezus was gehoorzaam aan Zijn Vader. Hij was zo gehoorzaam dat Hij de gestalte van een slaaf aannam en aan de mensen gelijk werd. Maar Hij ging nog verder, Hij ging dieper, voor jou en voor mij. Hij was zo gehoorzaam aan Zijn Vader dat Hij gehoorzaam geworden is tot aan de dood, tot zelfs de kruisdood toe. Dat deed Jezus voor ons. Om ons te redden, puur uit liefde. Liefde was het voor jou en mij, die Jezus aan het kruis hield. En daarom heeft Jezus de Naam boven alle namen. Filippenzen 2:9 zegt dat God Hem daarom ook bovenmate verhoogt heeft en de Naam boven alle namen heeft geschonken. Jezus is meer geworden dan de engelen (Hebreeën 1:4) Alles aanbidt Hem, zelfs de engelen. Hemel en aarde verheerlijken Zijn Naam!
 
Vandaag is het Pasen. We vieren dat Jezus opgestaan en daarom ook verhoogd is. We vieren dat de overwinning een feit is en dat Jezus de Naam boven alle namen is. Jezus is daarom juist ook vandaag ons mooiste lied waard. Alle aanbidding komt Hem toe. Vier en aanbid dat Jezus opgestaan is!

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom