Opwekking 177 - Bedenk al wat waar is, al wat waardig

 

Bedenk al wat waar is, al wat waardig,
al wat rechtvaardig is.
Bedenk al die dingen,
wat waar is, bedenk dat.
Bedenk al wat rein is, al wat bemin'lijk,
al wat welluidend is.
Bedenk al wat deugd heet,
wat lof verdient, bedenk dat.
Bedenk al die dingen,
wat waar is, bedenk dat.

 
Dit lied komt uit Filippenzen 4:8. Paulus noemt verschillende deugden op en hij roept de Filippenzen op om daar over na te denken en daarop gericht te zijn. Paulus zegt hiermee dat de Filippenzen, die bij Christus horen, op een deugdzame levenswandel gericht moeten zijn. Dat wat hij opnoemt zijn dus belangrijke elementen in het leven om over na te denken en er goed mee om te gaan. Dan staat er ook nog in dit lied en in Filippenzen 4:8 ‘Bedenk al wat deugd heet’. Dat kunnen we vertalen in wat ook maar lovenswaardig is, wat ook maar goed is. Denk bij alles wat je doet ook na. Zodat je goed kunt handelen.
 
Maar ook wat lof verdiend moet je bedenken, oftewel: Er over nadenken. En daarmee bedoeld Paulus niet de lof zelf, maar dingen die lovenswaardig zijn. Het gaat om de juiste gerichtheid en het juiste handelen. Wat is voor jou lovenswaardig? Wat is voor jou belangrijk? Hoe ga jij daarmee om?  Staat Jezus op die plaats of staat er wat anders op die plaats? Denk daar eens over na.
 
Dit lied is een oproep op na te denken, na te denken bij wat je doet en er op gericht te zijn het juiste te doen. Bedenk daarbij dat Jezus ons voorbeeld is. Hij deed het juiste. Laten we steeds weer naar Hem kijken.

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom