Opwekking 576 - Als wij samen U aanbidden

 

Als wij samen U aanbidden
dan maakt uw Geest ons één.
U bent welkom in ons midden,
wij eren U alleen.
Ons hart staat voor U open,
Heer, neem de ereplaats;
wij heffen onze handen naar U op.

 
Refrein:
Immanuël, God zelf is met ons.
Vredevorst, machtig God,
de allerhoogste Heer.
 
Zie hoe, als wij voor Hem zingen,
de hemel opengaat
en als frisse morgenregen
zijn liefde mensen raakt.
Want U alleen bent waardig,
dat Sion U aanbidt,
de koning die voor eeuwig heersen zal!
 
(Refrein)

 
Als wij samen U aanbidden dan maakt Uw Geest ons één. Als wij God aanbidden dan aanbidden wij dezelfde God. Het schept een eenheid. Gods Geest wil ook door middel van aanbidding door ons heen werken. Door middel van aanbidding wil Hij ons één laten zijn. God wil in ons midden zijn. Het is mooi dat Jezus ook de naam Immanuël heeft: God met ons. Jezus kwam naar de aarde voor ons en Hij bracht de naam Immanuël mee. God met ons is daarmee ook voor ons.
 
God is met ons en Hij wil door Zijn Geest in ons werken. Hij wil de eerste plaats in je leven. Heb jij hem al de eerste plaats in je leven gegeven? Heeft Jezus al de eerste plaats in je leven? Laat Jezus de ereplaats in je leven nemen. Hij is het waard.  Ook in de aanbidding mag je Jezus de ereplaats geven. We zingen niet alleen liedjes maar we zingen om Hem te aanbidden. En daarin mag Hij ook de belangrijkste plaats krijgen. Je zingt voor Hem, hoe belangrijk is het dan dat Hij de ereplaats heeft!
Aanbidding doet ook iets met je. God wil je ook in de aanbidding Zijn liefde laten zien. Hij laat op veel manieren Zijn liefde zien, en ook door middel van aanbidding.
 
Laten wij steeds weer Hem aanbidden, want Hij is het waard, Hij kwam naar de aarde voor ons, stierf aan het kruis en stond weer op. Het is een Koning die voor eeuwig heersen zal.

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom