Opwekking 576 - Als wij samen U aanbidden

 

Als wij samen U aanbidden
dan maakt uw Geest ons één.
U bent welkom in ons midden,
wij eren U alleen.
Ons hart staat voor U open,
Heer, neem de ereplaats;
wij heffen onze handen naar U op.

 
Refrein:
Immanuël, God zelf is met ons.
Vredevorst, machtig God,
de allerhoogste Heer.
 
Zie hoe, als wij voor Hem zingen,
de hemel opengaat
en als frisse morgenregen
zijn liefde mensen raakt.
Want U alleen bent waardig,
dat Sion U aanbidt,
de koning die voor eeuwig heersen zal!
 
(Refrein)

 
Als wij samen U aanbidden dan maakt Uw Geest ons één. Als wij God aanbidden dan aanbidden wij dezelfde God. Het schept een eenheid. Gods Geest wil ook door middel van aanbidding door ons heen werken. Door middel van aanbidding wil Hij ons één laten zijn. God wil in ons midden zijn. Het is mooi dat Jezus ook de naam Immanuël heeft: God met ons. Jezus kwam naar de aarde voor ons en Hij bracht de naam Immanuël mee. God met ons is daarmee ook voor ons.
 
God is met ons en Hij wil door Zijn Geest in ons werken. Hij wil de eerste plaats in je leven. Heb jij hem al de eerste plaats in je leven gegeven? Heeft Jezus al de eerste plaats in je leven? Laat Jezus de ereplaats in je leven nemen. Hij is het waard.  Ook in de aanbidding mag je Jezus de ereplaats geven. We zingen niet alleen liedjes maar we zingen om Hem te aanbidden. En daarin mag Hij ook de belangrijkste plaats krijgen. Je zingt voor Hem, hoe belangrijk is het dan dat Hij de ereplaats heeft!
Aanbidding doet ook iets met je. God wil je ook in de aanbidding Zijn liefde laten zien. Hij laat op veel manieren Zijn liefde zien, en ook door middel van aanbidding.
 
Laten wij steeds weer Hem aanbidden, want Hij is het waard, Hij kwam naar de aarde voor ons, stierf aan het kruis en stond weer op. Het is een Koning die voor eeuwig heersen zal.

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom