Opwekking 176 - U bent mijn schuilplaats, Heer

 

U bent mijn schuilplaats Heer,
U vult mijn hart steeds weer
met een verlossingslied.
Telkens als ik angstig ben,
steun ik op U.
Ik vertrouw op U.
Als ik zwak ben, ben ik sterk
in de kracht van mijn Heer.

 
Dit lied laat een stukje van Jezus zien. Het laat zien wie Jezus is als je een schuilplaats nodig hebt, het laat zien wie Jezus is als je angstig bent. God wil als een schuilplaats voor je zijn op de momenten dat je angstig bent, op de momenten dat je vastzit. Niet alleen dan wil Hij een schuilplaats voor je zijn, je mag elke dag weer bij Hem schuilen. Je mag je veilig weten bij Hem. Je mag op Hem vertrouwen en Zijn kracht ontvangen.
 
Psalm 62:7 zegt: ‘ Mijn veilige vesting, ik zal niet wankelen’. God is een veilige en stabiele plaats om te zijn. Bij Hem zal je niet wankelen. Op de momenten dat je denkt om te vallen mag je naar God gaan en dan mogen we op Hem vertrouwen.
En op de momenten dat wij zwak zijn, dan wil Hij ons sterk maken. Dan zijn wij sterk door Hem omdat we in de kracht van Hem mogen gaan staan.
 
Maar laat God ook echt je toevlucht zijn. Elke dag weer. Ook op momenten dat je niet wankelt of het moeilijk hebt zodat het op die momenten makkelijker kan zijn om naar Hem toe te gaan.
Laat Hem ook elke dag je hart weer vullen met Zijn verlossing zodat je niet bang hoeft te zijn.

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom