Opwekking 175 - In de stilte van mijn hart

 

In de stilte van mijn hart

nader ik tot U, o Heer.

In de stilte van mijn hart

kniel ik aan uw voeten neer.

In de stilte van mijn hart

aanbid ik U als Heer,

prijs uw naam, prijs uw naam,

prijs uw naam steeds weer.

In de stilte van je hart… Daar in je hart gebeurt het. Daar waar jij ruimte en tijd voor God maakt kun je tot Hem naderen. Het is denk ik goed om letterlijk de stilte op te zoeken als je tot God wilt naderen. Zodat je je echt kunt focussen op God. Maar daarnaast is ook stilte in je hart denk ik belangrijk. Als je nog onrust in je hart hebt, dan kun je je vaak minder goed focussen op God. Het is goed om ook met een onrustig hart naar God te gaan en daar je hart te ‘legen’ zodat er weer rust komt in je hart. Zodat je in je hart ook de stilte op kunt zoeken om tot God te naderen en te luisteren naar wat Hij te zeggen heeft tegen je, om Hem te aanbidden en contact te zoeken met God.

 

In de stilte van je hart kun je ook dichtbij Hem komen. Kun je ook knielen aan Zijn voeten. Niet letterlijk, maar wel figuurlijk. Dat je knielt aan Zijn voeten en Hem daar aanbidt in je hart. Vaak zien we dat we in de samenkomst of in een groep Hem aanbidden en we ook in de aanbidding mee worden genomen om te knielen aan Zijn voeten. Ook dat is goed. Maar de momenten van stilte in je hart zijn ook belangrijk. Want juist in je hart gebeurt het. Zoek daarom ook steeds weer de stilte op zodat je God kunt zoeken en echt op Hem kunt focussen.

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom