Opwekking 175 - In de stilte van mijn hart

 

In de stilte van mijn hart

nader ik tot U, o Heer.

In de stilte van mijn hart

kniel ik aan uw voeten neer.

In de stilte van mijn hart

aanbid ik U als Heer,

prijs uw naam, prijs uw naam,

prijs uw naam steeds weer.

In de stilte van je hart… Daar in je hart gebeurt het. Daar waar jij ruimte en tijd voor God maakt kun je tot Hem naderen. Het is denk ik goed om letterlijk de stilte op te zoeken als je tot God wilt naderen. Zodat je je echt kunt focussen op God. Maar daarnaast is ook stilte in je hart denk ik belangrijk. Als je nog onrust in je hart hebt, dan kun je je vaak minder goed focussen op God. Het is goed om ook met een onrustig hart naar God te gaan en daar je hart te ‘legen’ zodat er weer rust komt in je hart. Zodat je in je hart ook de stilte op kunt zoeken om tot God te naderen en te luisteren naar wat Hij te zeggen heeft tegen je, om Hem te aanbidden en contact te zoeken met God.

 

In de stilte van je hart kun je ook dichtbij Hem komen. Kun je ook knielen aan Zijn voeten. Niet letterlijk, maar wel figuurlijk. Dat je knielt aan Zijn voeten en Hem daar aanbidt in je hart. Vaak zien we dat we in de samenkomst of in een groep Hem aanbidden en we ook in de aanbidding mee worden genomen om te knielen aan Zijn voeten. Ook dat is goed. Maar de momenten van stilte in je hart zijn ook belangrijk. Want juist in je hart gebeurt het. Zoek daarom ook steeds weer de stilte op zodat je God kunt zoeken en echt op Hem kunt focussen.

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom