Opwekking 575 - Jezus alleen, ik bouw op Hem

 

Jezus alleen, ik bouw op Hem
Hij is mijn hoop, mijn lied, mijn kracht.
Door stormen heen hoor ik zijn stem,
Dwars door het duister van de nacht.
 
Zijn woord van liefde dat mij sust
verdrijft mijn angst; nu vind ik rust!
Mijn vaste grond, mijn fundament;
dankzij zijn liefde leef ik nu.
 
 
(v)          Jezus alleen werd mens als wij;
                klein als een kind, in kwetsbaarheid.
                Oneindig veel hield Hij van mij,
                leed om mijn ongerechtigheid.
 
(allen)   door zijn offer werd ik vrij,
                Hij droeg mijn straf,
                Hij stierf voor mij, ontnam de dood zijn heerschappij;
                dankzij zijn sterven leef ik nu.
 
(m)         Daar in het graf, in dood gehuld,
                leek al zijn macht tenietgedaan.
                Maar, o die dag, dat werd vervuld:
                Jezus, de Heer is opgestaan!
 
(allen)   Sinds Hij verrees in heerlijkheid
                ben ik van vloek en schuld bevrijd
                Ik leef in Hem en Hij in mij;
                dankzij zijn bloed ben ik nu vrij.
 
Geen levensangst, geen stervensnood;
dat is de kracht, waar ik in sta.
Van eerste stap tot aan de dood
leidt Hij de weg waarop ik ga.
 
Geen duivels plan of aards bestaan
kan mij ooit roven uit zijn hand.
Als Hij verschijnt, roept Hij mijn naam;
in die verwachting houd ik stand.
In Hem alleen, in Hem alleen!

 
Door Jezus is er hoop gekomen, door Jezus is er kracht, door Jezus is er licht. In Hem alleen. In Hem zijn wij vrij van zonden schuld en mogen we vrij zijn van levensangst en stervensnood. Niet en niemand kan ons roven uit Gods hand. Want door het offer van Jezus zijn wij vrij en aanvaard. En hoewel wij nog zonden doen, mogen we ons als volmaakt zien in Hem. Mogen wij vrij van shculd en vloek leven. Het is een kracht waar we in staan. Kolossenzen 2 heeft het er ook over: ‘Wij zijn volmaakt geworden in Hem en in de doop begraven met Hem en weer opgestaan'. De zonden en de schuld zijn daar teniet gedaan. En daar vanuit mogen wij gaan leven. Vanuit die kracht. Dat is een kracht waar niets en niemand tegen op kan.

Maar hoe blijf je nu stand houden en vanuit die kracht leven? Ik denk dat we steeds weer naar Jezus moeten kijken en naar het offer wat Hij gebracht heeft. Door het offer zien wij wat Jezus gedaan heeft en wat wij gekregen hebben. We mogen steeds weer zien dat we in Hem vrij en volmaakt zijn.
 
Blijf God er ook steeds weer voor danken dat Jezus dit gedaan heeft voor ons. En blijf ook steeds weer zien dat dit alleen in Jezus mogelijk is door het offer wat Hij bracht.

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom