Opwekking 575 - Jezus alleen, ik bouw op Hem

 

Jezus alleen, ik bouw op Hem
Hij is mijn hoop, mijn lied, mijn kracht.
Door stormen heen hoor ik zijn stem,
Dwars door het duister van de nacht.
 
Zijn woord van liefde dat mij sust
verdrijft mijn angst; nu vind ik rust!
Mijn vaste grond, mijn fundament;
dankzij zijn liefde leef ik nu.
 
 
(v)          Jezus alleen werd mens als wij;
                klein als een kind, in kwetsbaarheid.
                Oneindig veel hield Hij van mij,
                leed om mijn ongerechtigheid.
 
(allen)   door zijn offer werd ik vrij,
                Hij droeg mijn straf,
                Hij stierf voor mij, ontnam de dood zijn heerschappij;
                dankzij zijn sterven leef ik nu.
 
(m)         Daar in het graf, in dood gehuld,
                leek al zijn macht tenietgedaan.
                Maar, o die dag, dat werd vervuld:
                Jezus, de Heer is opgestaan!
 
(allen)   Sinds Hij verrees in heerlijkheid
                ben ik van vloek en schuld bevrijd
                Ik leef in Hem en Hij in mij;
                dankzij zijn bloed ben ik nu vrij.
 
Geen levensangst, geen stervensnood;
dat is de kracht, waar ik in sta.
Van eerste stap tot aan de dood
leidt Hij de weg waarop ik ga.
 
Geen duivels plan of aards bestaan
kan mij ooit roven uit zijn hand.
Als Hij verschijnt, roept Hij mijn naam;
in die verwachting houd ik stand.
In Hem alleen, in Hem alleen!

 
Door Jezus is er hoop gekomen, door Jezus is er kracht, door Jezus is er licht. In Hem alleen. In Hem zijn wij vrij van zonden schuld en mogen we vrij zijn van levensangst en stervensnood. Niet en niemand kan ons roven uit Gods hand. Want door het offer van Jezus zijn wij vrij en aanvaard. En hoewel wij nog zonden doen, mogen we ons als volmaakt zien in Hem. Mogen wij vrij van shculd en vloek leven. Het is een kracht waar we in staan. Kolossenzen 2 heeft het er ook over: ‘Wij zijn volmaakt geworden in Hem en in de doop begraven met Hem en weer opgestaan'. De zonden en de schuld zijn daar teniet gedaan. En daar vanuit mogen wij gaan leven. Vanuit die kracht. Dat is een kracht waar niets en niemand tegen op kan.

Maar hoe blijf je nu stand houden en vanuit die kracht leven? Ik denk dat we steeds weer naar Jezus moeten kijken en naar het offer wat Hij gebracht heeft. Door het offer zien wij wat Jezus gedaan heeft en wat wij gekregen hebben. We mogen steeds weer zien dat we in Hem vrij en volmaakt zijn.
 
Blijf God er ook steeds weer voor danken dat Jezus dit gedaan heeft voor ons. En blijf ook steeds weer zien dat dit alleen in Jezus mogelijk is door het offer wat Hij bracht.

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom