Opwekking 572 - Als wij U aanbidden

 

Als wij samenkomen,
leid ons naar uw levende rivier;
laat uw liefde stromen,
tot iedereen erkent: De Heer is hier.
Deze generatie
ziet dan dat U één maakt en verlost;
als wij samenkomen
in de stad van onze God.
 


Als wij U aanbidden,
leid ons naar uw troon van heerlijkheid;
open onze ogen
en maak ons hart bewogen voor wie lijdt.
Deze generatie
ziet dan dat U heel maakt en verlost;
als wij U aanbidden
in de stad van onze God
Want de Geest van God,
de Geest des Heren is op ons;
dit is het jaar van de Heer.
 
Als wij U verwachten,
leid ons in de schaduw van uw hand;
boven op de bergtop,
om uit te zien op ons verdorde land.
Want door uw genade
stroomt de late regen op ons neer;
als wij U verwachten
in de stad van onze Heer.
Want de Geest van God,
de Geest des Heren is op ons;
dit is het jaar van de Heer.
Als wij samenkomen
...

 

 

Weet je waarom wij naar de kerk gaan en dat dit er ook echt toe doet? Het gaat eigenlijk om drie woorden: samenkomen, aanbidden en verwachten. Alleen al dat we samenkomen is al iets bijzonders. Als wij namelijk samenkomen in de kerk en daar een stroom van levend water is door het Evangelie heen, dan gaan we ook merken dat de Heer daar is. En waar dat gebeurt ontstaat ook eenheid. Eenheid omdat de Heer ons verbindt en iedereen gaat dan zien dat God ons verlost, maar ook één maakt.

 

Als we dan vervolgens aanbidden in onze liederen, dan brengt de muziek ons naar de troon van Gods heerlijkheid. Als wij de lofzang zingen, zet God Zijn troon op onze lofzangen en het zet ons hart in beweging. Als we aanbidden, dan aanbidden we God en als we dat bewust doen, met ons hele hart, dan gaan daardoor onze ogen open Wie Hij echt is en daardoor zien we hoe Hij bewogen is en gaan wij delen in Zijn bewogenheid.

 

Als wij God aanbidden dan komen we dichtbij God. Tegelijk is het ook een moment van eenheid. Tussen jou en God, maar ook in de samenkomst, als we als christenen bij elkaar zijn dan verbindt aanbidding ons met elkaar. Door Gods Geest is die verbinding er. Johannes 17 zegt: ‘Zodat zij een zullen zijn in Ons zodat de wereld zal geloven dat U mij gezonden heeft.’ Hier zien we dat die eenheid belangrijk is. Door de eenheid onder elkaar laten we dus zien wie Jezus is.

 

Aanbidding is niet alleen van toepassing in de samenkomst. Aanbidding tekent eigenlijk heel je leven. Laat vooral je leven een leven van aanbidding voor God zijn. Door om te kijken naar andere mensen is ook een vorm van aanbidding Jesaja 61 spreekt hier ook over. Gods Geest legt je die gaven in je hart. Gods Geest rust op je waardoor je dat kunt doen. Door te doen wat Jezus van ons vraagt kunnen wij Jezus zichtbaar maken. Zodat het het jaar van de Heer wordt. Verwacht Hem ook echt daarin zodat God volledig zijn werk kan doen. Zonder jou kan Hij dat ook, maar geef je Hem ook de ruimte daarvoor?


En het derde woord is 'verwachten', daardoor komen we geestelijk op de hoogte van de bergtop. Hem verwachten, geeft uitzicht en hoop. Dat tilt je leven boven alles uit. En alles wat dan dor lijkt, als je dat ziet in het perspectief van God, dan zie je ook dat dorheid uiteindelijk door Zijn genade als dor land door de regen wordt verkwikt.

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom