Opwekking 571 - Dit is de dag die de Heer ons geeft

 

Dit is de dag die de Heer ons geeft
wees daarom blij en vier het feest.
Dit is de dag die de Heer ons geeft;
wees daarom blij, wees daarom blij
en vier het feest!

 
(m): Zijn hand die leidt mij, (echo vr.)
(m): Hij wandelt naast mij, (echo vr.)
(allen): Hij leeft nu in mij
en zijn liefde vult mijn ziel.
(m): Hij is mijn redder, (echo vr.)
(m): Hij's mijn bevrijder, (echo vr.)
(allen): en overvloedig geeft Hij
zijn liefde iedere dag! ,
 
laatste keer:
Dit is de dag die de Heer ons geeft;
wees daarom blij en vier het feest.
Dit is de dag die de Heer ons geeft;
(m): wees daarom blij, (echo vr.) (2x)
(m): wees daarom blij,
(allen): wees daarom blij en vier het feest.

 
Omdat God deze dag ons geeft, is er reden om feest te vieren. God heeft ook deze dag gemaakt en aan ons gegeven en daar mogen wij blij en dankbaar om zijn. We mogen ons verheugen op deze dag. Ook als je geen zin in de dag hebt, weet dat God weet wat er deze dag gaat komen.
 
God heeft de dag gemaakt en aan ons gegeven. In elke dag liggen weer vele mooie dingen. God geeft ons zoveel op een dag. Tel vandaag eens je zegeningen. Gewoon de zegeningen van deze dag. God geeft zoveel en dat geeft reden voor een feest. Een feest waarin God groot gemaakt wordt. Een feest waarin je dank voor God naar voeren komt. Een feest om te vieren een dag om te vieren.
 
Ook in deze dag die God ons geeft leidt Hij ons. Ook vandaag wil Hij je bij de hand nemen en je door de dag heen leiden, Hij wil naast je staan en je met Zijn liefde vervullen. Ook op deze dag wil Hij je overvloedig zegenen met Zijn liefde. Zijn liefde houdt nooit op. Kijk vandaag eens hoe vaak je Gods liefde ziet. Tel deze op bij je zegeningen van de dag. Elke dag heeft zijn reden om te vieren. En dat alleen doordat Jezus de Bron daarvan is.
 
Wees blij voor deze dag want God heeft je deze dag gegeven. Hij wil je deze dag zegenen en heel dichtbij je zijn.

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom