Opwekking 570 - Dit is de tijd van Elia

 

Dit is de tijd van Elia

die 't woord van de Heer tot ons spreekt.

En dit is de tijd

van zijn dienstknecht Mozes,

die 't juk van het onrecht verbreekt.

En dit is de tijd van verzoeking,

van duisternis, net als weleer.

Maar in de woestijn

klinkt een stem, die uitroept:

'Bereid nu de weg van de Heer!'

Refrein:

Voorwaar Hij komt, Koning van 't heelal,

stralend als de zon met bazuingeschal.

Roep het uit, dit is het jubeljaar:

uit Sion komt het heil; uw God is daar.

 

En dit is de tijd van Ezechiël

waar beenderen worden bekleed.

En dit is de tijd

van uw dienstknecht David;

wij maken de tempel gereed.

En dit is de tijd om te oogsten,

de velden zijn wit als weleer.

En wij zijn de arbeiders in uw wijngaard,

die staan op het woord van de Heer.

 

(Refrein)

 

Er is geen God als Jahweh.,

 

(Refrein)

 

Er komt een nieuwe tijd en tijd waarin het Koninkrijk van Jezus in volle kracht doorbreekt. Oude tijden herleven, oude tijden laten zich opnieuw beleven. Het is ook in onze tijd zoals in de tijd van Elia: God spreekt en zet jou in beweging voor Zijn Naam. Het is zoals in de tijd van Mozes: Wij worden geroepen om het onrecht op aarde te verbreken. Maar het is ook de tijd waarin volop verzoeking en duisternis is. Dat is wat het is, maar tegelijk is het de oproep om midden in onze tijd, de weg van de Heer te bereiden.

 

Jezus komt en wij worden geroepen de wereld klaar te maken voor Zijn komst. Het is als in het beeld bij Ezechiël: Beenderen worden bekleed en komen tot leven. De doodsheid wordt tot leven geroepen waar het Evangelie klinkt en de tempel van de Heer, onze lichamen worden in gereedheid gebracht om te leven voor Hem. Oude tijden herleven en laten zich opnieuw beleven.

 

De velden zijn wit om te oogsten en jij bent geroepen om een arbeider in Zijn Wijngaard te zijn! Sta op, op het woord van de Heer, want er is geen God als Jahweh!

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom