Opwekking 570 - Dit is de tijd van Elia

 

Dit is de tijd van Elia

die 't woord van de Heer tot ons spreekt.

En dit is de tijd

van zijn dienstknecht Mozes,

die 't juk van het onrecht verbreekt.

En dit is de tijd van verzoeking,

van duisternis, net als weleer.

Maar in de woestijn

klinkt een stem, die uitroept:

'Bereid nu de weg van de Heer!'

Refrein:

Voorwaar Hij komt, Koning van 't heelal,

stralend als de zon met bazuingeschal.

Roep het uit, dit is het jubeljaar:

uit Sion komt het heil; uw God is daar.

 

En dit is de tijd van Ezechiël

waar beenderen worden bekleed.

En dit is de tijd

van uw dienstknecht David;

wij maken de tempel gereed.

En dit is de tijd om te oogsten,

de velden zijn wit als weleer.

En wij zijn de arbeiders in uw wijngaard,

die staan op het woord van de Heer.

 

(Refrein)

 

Er is geen God als Jahweh.,

 

(Refrein)

 

Er komt een nieuwe tijd en tijd waarin het Koninkrijk van Jezus in volle kracht doorbreekt. Oude tijden herleven, oude tijden laten zich opnieuw beleven. Het is ook in onze tijd zoals in de tijd van Elia: God spreekt en zet jou in beweging voor Zijn Naam. Het is zoals in de tijd van Mozes: Wij worden geroepen om het onrecht op aarde te verbreken. Maar het is ook de tijd waarin volop verzoeking en duisternis is. Dat is wat het is, maar tegelijk is het de oproep om midden in onze tijd, de weg van de Heer te bereiden.

 

Jezus komt en wij worden geroepen de wereld klaar te maken voor Zijn komst. Het is als in het beeld bij Ezechiël: Beenderen worden bekleed en komen tot leven. De doodsheid wordt tot leven geroepen waar het Evangelie klinkt en de tempel van de Heer, onze lichamen worden in gereedheid gebracht om te leven voor Hem. Oude tijden herleven en laten zich opnieuw beleven.

 

De velden zijn wit om te oogsten en jij bent geroepen om een arbeider in Zijn Wijngaard te zijn! Sta op, op het woord van de Heer, want er is geen God als Jahweh!

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom