Opwekking 171 - Door mijn God, zal 'k strijdend voorwaarts gaan

 

Door mijn God zal 'k strijdend

voorwaarts gaan.

Het is Hij, die onze vijand zal verslaan.

Ja, 'k zing en prijs; Hij overwon.

Christus heerst!

Gods overwinning werd een feit,

zijn volk bevrijdde Hij.

Zijn woord werd heerlijk werkelijkheid

de wereld hoort en ziet het: door...

Er is overwonnen! Jezus is Overwinnaar, voor eens en voor altijd! Gods overwinning is ons gegeven in Jezus Christus. Jezus is onze bevrijder van elke geestelijk onderdrukking. Jezus heeft zelfs de overwinning over de hele wereld, over de totale legermacht van de vijand, over elke gebrokenheid en ziekte en over elke zonde en zondemacht al gehaald. Niet dat dit altijd zichtbaar is, maar wel dat dit geestelijk al een feit is. Toen Jezus, na Zijn lijden en sterven opstond was er geen vijand meer die niet overwonnen was.

 

En omdat dit zo is, kunnen wij strijdend voorwaarts gaan. Eigenlijk moet je zeggen: Door de overwinning van Jezus moeten wij strijdend voorwaarts gaan! Het kan toch niet anders, dan dat al wij in de overwinning delen, dat wij niet gaan staan in geloof en in vertrouwen? Als de Grote Generaal heeft overwonnen, zouden wij als soldaten dan in de strijd afhaken?

 

Jezus zegt niet voor niets dat wij de totale macht hebben gekregen over de legermacht van de vijand. Laten wij die autoriteit in de Naam van Jezus dan ook daadwerkelijk gebruiken.

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom