Opwekking 569 - Over al wat leeft, bent U de hoogste Heer

 

Over al wat leeft, bent U de hoogste Heer,
als de zon opkomt elke morgen weer.
Daarom vraag ik U, Heer van zee en land:
neem ook mijn leven in uw hand.
 
Refrein:
Regeer in mij met al uw kracht
in mijn mooiste droom,
in mijn zwartste nacht.
Er is één ding dat ik U vraag:
o Heer, regeer in mij vandaag.
 
Laat alles wat ik zeg en alles wat ik denk
als een spiegel zijn van wie U in mij bent.
U bent zoveel meer dan ik verlangen kan:
Heer, neem mijn leven in uw hand
.

 
Over alles wat leeft is God de hoogste Heer. Hij heeft de bloemen, zee, dieren en de mensen gemaakt. Als we om ons heen kijken en zien wat God gemaakt heeft, dan kunnen we ons klein voelen. Psalm 8 zegt: ‘Als ik zie wat U gemaakt heeft, wie zijn wij dat U naar ons omkijkt.’ Maar God vindt ons zo belangrijk dat Hij ons weinig minder heeft gemaakt dan de engelen (Psalm 8) Hij vindt ons zo belangrijk dat Hij in ons wil regeren, dat Hij ons leven wil leiden. Hij wil je voorgaan in je mooiste droom, maar Hij is er ook in je zwartste nacht. Hij wil in je regeren. Wil jij dat ook?
 
Wij mogen Jezus volgen, we mogen Hem navolgen. We mogen Jezus uitdragen, we mogen een spiegel zijn voor de mensen om ons heen. Als Jezus in jou regeert dan gaan mensen Jezus in jou zien. Dan ben jij de spiegel voor andere mensen.
 
Psalm 8 zegt nog meer. Psalm 8 zegt dat wij heersen over het werk van Zijn handen. God geeft ons de verantwoordelijkheid om met Zijn werk om te gaan. Daarin mogen wij ook een spiegel zijn van wie Hij in ons is. Hoe gaan wij om met het werk dat God gemaakt heeft? Nemen wij de verantwoordelijkheid daarvoor?
 
Laat Jezus in jou regeren met al Zijn kracht dan zal Hij zichtbaar in je worden.

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom