Opwekking 169 - Ik leef omdat mijn Heer is verrezen

 

Ik leef omdat mijn Heer is verrezen,

in Hem heeft zonde geen macht over mij.

Ik leef, ja leef, want Hij is verrezen,

ik leef en breng de eer aan Hem.

Dank U Jezus, dank U Jezus,

omdat U verrees, omdat U verrees,

omdat U verrees, leef ik.

Jezus leeft en daarom leven wij ook. Jezus is opgestaan en daarom leven wij, hebben wij leven gekregen. We mogen door de dood en opstanding van Jezus er zeker van zijn dat wij, als gelovigen, leven hebben gekregen. Een leven dat uiteindelijk nooit meer ophoudt. We hebben leven, na dit leven. Maar ook in dit leven hebben wij leven gekregen, hebben wij in Hem leven gekregen waardoor er vrijheid is van zonden. Waarin de dood teniet gedaan is door Hem en de zonden geen macht meer over ons heeft. We mogen in Hem vrij van zonden zijn en zo mogen wij leven als kinderen van de God. We mogen ons bewegen in die vrijheid.

 

De zonden heeft geen macht meer over je omdat in Hem geen zonde is. Door de opstanding van Jezus mogen we een met Hem worden en zijn we volmaakt in Hem. We hoeven niet steeds terug te kijken naar wat er fout ging, we mogen ons richten op het elven dat we van Hem hebben gekregen. En natuurlijk blijven we zonden doen, maar in Christus ziet God ons als volmaakt omdat Jezus volmaakt is.

 

Voor dat leven met en in Hem mogen wij Hem eren. Mogen we Hem de dank brengen. Hij geeft ons leven en dat is alle eer waard.

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom