Opwekking 169 - Ik leef omdat mijn Heer is verrezen

 

Ik leef omdat mijn Heer is verrezen,

in Hem heeft zonde geen macht over mij.

Ik leef, ja leef, want Hij is verrezen,

ik leef en breng de eer aan Hem.

Dank U Jezus, dank U Jezus,

omdat U verrees, omdat U verrees,

omdat U verrees, leef ik.

Jezus leeft en daarom leven wij ook. Jezus is opgestaan en daarom leven wij, hebben wij leven gekregen. We mogen door de dood en opstanding van Jezus er zeker van zijn dat wij, als gelovigen, leven hebben gekregen. Een leven dat uiteindelijk nooit meer ophoudt. We hebben leven, na dit leven. Maar ook in dit leven hebben wij leven gekregen, hebben wij in Hem leven gekregen waardoor er vrijheid is van zonden. Waarin de dood teniet gedaan is door Hem en de zonden geen macht meer over ons heeft. We mogen in Hem vrij van zonden zijn en zo mogen wij leven als kinderen van de God. We mogen ons bewegen in die vrijheid.

 

De zonden heeft geen macht meer over je omdat in Hem geen zonde is. Door de opstanding van Jezus mogen we een met Hem worden en zijn we volmaakt in Hem. We hoeven niet steeds terug te kijken naar wat er fout ging, we mogen ons richten op het elven dat we van Hem hebben gekregen. En natuurlijk blijven we zonden doen, maar in Christus ziet God ons als volmaakt omdat Jezus volmaakt is.

 

Voor dat leven met en in Hem mogen wij Hem eren. Mogen we Hem de dank brengen. Hij geeft ons leven en dat is alle eer waard.

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom