Opwekking 268 - Vier nu feest, geef Hem eer

 

Vier nu feest, geef Hem eer,

het middelpunt is onze Heer;

want onze zonden schold Hij kwijt,

vergeten zijn ze nu en voor altijd,

altijd, altijd, ja altijd, altijd, altijd.

Dit is ons jubeljaar

en onze schuld is afbetaald.

We geven alles nu aan Hem,

want niets is meer van ons;

het is van Hem, van Hem;

van Hem, ja van Hem, van Hem, van Hem.

 

Refrein:

Hier is 't feest, het feest is hier,

hier is 't waar de vreugde hoogtij viert.

Volle vrijheid waar Hij woont,

wij juichen voor Gods Zoon.

Hier is 't feest, het feest is hier,

zingend met de engelen zonder schroom.

Hier is 't feest, het feest is hier,

waar we dansen

voor zijn troon,

voor zijn troon, voor zijn troon.

 

Uw vrijheid maakt ons waarlijk vrij,

geen boeien meer, geen slavernij,

geen banden, geen gebondenheid,

want U verbrak de zonde voor altijd,

altijd, af tijd, ja altijd, altijd, altijd.

 

Dit lied is een feestelijk lied. Het gaat in dit lied over verschillende manieren waarvan je feest kunt vieren. En uiteindelijk komen die manieren bij elkaar. Je kunt ze met elkaar vergelijken en verbinden. Als eerste gaat het over het feest van het sabbatsjaar. God heeft de opdracht gegeven in Leviticus 25 om zes jaar te werken en het zevende jaar te rusten. Dat jaar is een jaar waarin de Israëlieten niet mochten werken op het land. Ze mochten alleen dat oogsten wat de restanten van het land hen boden, zodat het land een jaar tot rust kon komen. En in het vijftigste jaar was het jaar dat er vrijlating werd uitgeroepen, het Jubeljaar. Iedereen mocht dan weer terug naar de eigen familie. Dat jaar was een feest. Het was een jubeljaar. In het jubeljaar mochten slaven weer terugkomen. Wij mogen nu elke dag weer terugkomen bij God de Vader. Reden voor een feest. Elke dag. Door de dood van Jezus is het voor ons elk jaar weer een Jubeljaar.

 

Elk jaar is weer een Jubeljaar voor ons, want Jezus maakt ons waarlijk vrij. Hij heeft aan het kruis vrijlating voor ons uitgeroepen zodat we kunnen jubelen, zodat we feest kunnen vieren en elke dag weer terug bij Hem mogen komen. Zoals de zoon bij de vader terugkwam na een roerig leven, zo mogen wij ook komen.

 

Zoals Jezus vrijlating uitriep voor ons, zo moeten wij ook vrijlating geven aan hen die ons iets schuldig zijn. We mogen anderen vergeven omdat Jezus dat ook deed.

 

En dit zijn redenen voor een feest, om blij te zijn. Laten we feestvieren en voor de Heer jubelen.

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom