Opwekking 268 - Vier nu feest, geef Hem eer

 

Vier nu feest, geef Hem eer,

het middelpunt is onze Heer;

want onze zonden schold Hij kwijt,

vergeten zijn ze nu en voor altijd,

altijd, altijd, ja altijd, altijd, altijd.

Dit is ons jubeljaar

en onze schuld is afbetaald.

We geven alles nu aan Hem,

want niets is meer van ons;

het is van Hem, van Hem;

van Hem, ja van Hem, van Hem, van Hem.

 

Refrein:

Hier is 't feest, het feest is hier,

hier is 't waar de vreugde hoogtij viert.

Volle vrijheid waar Hij woont,

wij juichen voor Gods Zoon.

Hier is 't feest, het feest is hier,

zingend met de engelen zonder schroom.

Hier is 't feest, het feest is hier,

waar we dansen

voor zijn troon,

voor zijn troon, voor zijn troon.

 

Uw vrijheid maakt ons waarlijk vrij,

geen boeien meer, geen slavernij,

geen banden, geen gebondenheid,

want U verbrak de zonde voor altijd,

altijd, af tijd, ja altijd, altijd, altijd.

 

Dit lied is een feestelijk lied. Het gaat in dit lied over verschillende manieren waarvan je feest kunt vieren. En uiteindelijk komen die manieren bij elkaar. Je kunt ze met elkaar vergelijken en verbinden. Als eerste gaat het over het feest van het sabbatsjaar. God heeft de opdracht gegeven in Leviticus 25 om zes jaar te werken en het zevende jaar te rusten. Dat jaar is een jaar waarin de Israëlieten niet mochten werken op het land. Ze mochten alleen dat oogsten wat de restanten van het land hen boden, zodat het land een jaar tot rust kon komen. En in het vijftigste jaar was het jaar dat er vrijlating werd uitgeroepen, het Jubeljaar. Iedereen mocht dan weer terug naar de eigen familie. Dat jaar was een feest. Het was een jubeljaar. In het jubeljaar mochten slaven weer terugkomen. Wij mogen nu elke dag weer terugkomen bij God de Vader. Reden voor een feest. Elke dag. Door de dood van Jezus is het voor ons elk jaar weer een Jubeljaar.

 

Elk jaar is weer een Jubeljaar voor ons, want Jezus maakt ons waarlijk vrij. Hij heeft aan het kruis vrijlating voor ons uitgeroepen zodat we kunnen jubelen, zodat we feest kunnen vieren en elke dag weer terug bij Hem mogen komen. Zoals de zoon bij de vader terugkwam na een roerig leven, zo mogen wij ook komen.

 

Zoals Jezus vrijlating uitriep voor ons, zo moeten wij ook vrijlating geven aan hen die ons iets schuldig zijn. We mogen anderen vergeven omdat Jezus dat ook deed.

 

En dit zijn redenen voor een feest, om blij te zijn. Laten we feestvieren en voor de Heer jubelen.

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom