Opwekking 168 - Wij zien Jezus, wij zien Jezus

 

Wij zien Jezus, wij zien Jezus

nu gekroond met eer en heerlijkheid.

Wij zien Jezus in zijn glorie,

wij zien Jezus met heerlijkheid gekroond.

Alles is Hem onderworpen

in de hemel en op aarde.

Alles is Hem onderworpen

ook al zien wij dat nog niet.

Maar wij zien Jezus, wij zien Jezus

nu gekroond met eer en heerlijkheid.

Wij zien Jezus in zijn glorie,

wij zien Jezus met heerlijkheid gekroond.

Toen Jezus aan het kruis leed, leek het misschien alsof Hij niet overwinnen zou. Maar Jezus overwon en daarmee was alles aan Hem onderworpen. Uiteindelijk is alles aan Jezus onderworpen. Ook al zien wij het misschien nu nog niet. Wat wij wel zien dat is Jezus. Wij zien Jezus die met heerlijkheid en eer bekroond is, en dat is nog veel belangrijker. Wij kunnen Jezus zien, misschien niet letterlijk, maar wij zien wel Zijn werken. En daarin kunnen we naar Hem kijken en kunnen wij Hem navolgen. Wij zien Jezus die met heerlijkheid en eer bekroond is. Hebreeën 2:9 zegt daarna dat Hij een korte tijd minder was dan de engelen vanwege het lijden van de dood opdat Hij door de genade van God voor allen de dood zou proeven. Dat betekent dus dat Jezus weet wat lijden is. En dat Hij door het lijden ook met heerlijkheid en eer bekroond is. Omwille van ons. En daarom moeten wij Hem ook blijven eren.

 

Hebreeën 2:8 zegt dat alles, maar dan ook echt alles aan Zijn voeten onderworpen is. Dat er niets is dat niet aan Hem onderworpen is. Hebreeën 2 zegt ook dat Hij in korte tijd minder was dan de engelen toen Hij het lijden onderging. Maar ondanks dat, is nog alles onderworpen aan Hem. Zelfs de komende wereld.

 

Hebreeën 2 zegt ook dat Hij gesteld is over het werk van Zijn handen. Dat betekend dat Jezus ook heerst voer dat wat God de Vader gemaakt heeft. Dus ook over jou en mij. Wij Zijn van Hem. En daarin mogen we ook steeds weer Jezus zien.

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom