Opwekking 168 - Wij zien Jezus, wij zien Jezus

 

Wij zien Jezus, wij zien Jezus

nu gekroond met eer en heerlijkheid.

Wij zien Jezus in zijn glorie,

wij zien Jezus met heerlijkheid gekroond.

Alles is Hem onderworpen

in de hemel en op aarde.

Alles is Hem onderworpen

ook al zien wij dat nog niet.

Maar wij zien Jezus, wij zien Jezus

nu gekroond met eer en heerlijkheid.

Wij zien Jezus in zijn glorie,

wij zien Jezus met heerlijkheid gekroond.

Toen Jezus aan het kruis leed, leek het misschien alsof Hij niet overwinnen zou. Maar Jezus overwon en daarmee was alles aan Hem onderworpen. Uiteindelijk is alles aan Jezus onderworpen. Ook al zien wij het misschien nu nog niet. Wat wij wel zien dat is Jezus. Wij zien Jezus die met heerlijkheid en eer bekroond is, en dat is nog veel belangrijker. Wij kunnen Jezus zien, misschien niet letterlijk, maar wij zien wel Zijn werken. En daarin kunnen we naar Hem kijken en kunnen wij Hem navolgen. Wij zien Jezus die met heerlijkheid en eer bekroond is. Hebreeën 2:9 zegt daarna dat Hij een korte tijd minder was dan de engelen vanwege het lijden van de dood opdat Hij door de genade van God voor allen de dood zou proeven. Dat betekent dus dat Jezus weet wat lijden is. En dat Hij door het lijden ook met heerlijkheid en eer bekroond is. Omwille van ons. En daarom moeten wij Hem ook blijven eren.

 

Hebreeën 2:8 zegt dat alles, maar dan ook echt alles aan Zijn voeten onderworpen is. Dat er niets is dat niet aan Hem onderworpen is. Hebreeën 2 zegt ook dat Hij in korte tijd minder was dan de engelen toen Hij het lijden onderging. Maar ondanks dat, is nog alles onderworpen aan Hem. Zelfs de komende wereld.

 

Hebreeën 2 zegt ook dat Hij gesteld is over het werk van Zijn handen. Dat betekend dat Jezus ook heerst voer dat wat God de Vader gemaakt heeft. Dus ook over jou en mij. Wij Zijn van Hem. En daarin mogen we ook steeds weer Jezus zien.

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom