Opwekking 567 - Jezus, Jezus, Heiland

 

 

Jezus, Jezus, Heiland
Redder, mijn bevrijder,
ik hou van U, ik hou van U
.

 


Dit is een kort lied. Misschien wel een makkelijk lied zo op het eerste gezicht. Misschien is het goed om naar de eerste twee regels te kijken. Daarin wordt beschreven wie Jezus is en wie Hij voor jou kan zijn? Met welke woorden zou jij Jezus omschrijven als je kijkt naar jouw leven en wat Hij voor jou gedaan heeft?

Als je kijkt naar deze woorden dan wordt er beschreven dat Jezus Bevrijder, Redder is. Daarin komt naar voren wat Jezus aan het kruis voor jou heeft gedaan. In Judas 1:25 wordt beschreven dat de enige God, onze Zaligmaker, alle lof en eer waard is. Alleen al om het feit wat Jezus heeft gedaan voor ons is Hij alle eer en lof waard. Iemand die Zijn leven gaf om ons te redden, dat is liefde. Dat is de reden dat we van Jezus houden. In vers 24 staat ook nog iets moois. Wat doet Jezus nog meer? Waarom houden we nog meer van Jezus. Omdat Hij de macht heeft om ons te bewaren voor struikelen. Jezus wil ook nu vandaag nog je Redder zijn in je dagelijks leven. Hij wil ook vandaag voor je uit gaan en voor struikelen behoeden. Misschien ervaar je wel dat je struikelt, maar ook dan mogen we weten dat Hij onze hand niet los laat.
 
Daarom is Jezus alle lof en eer waard. Jezus heeft alle macht en kracht voor eeuwig. Hij is in staat meer te doen dan wij kunnen bidden of beseffen. Laten we ook steeds weer onze liefde tonen in ons lied. Hij is onze dank en lof waard.

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom