Opwekking 567 - Jezus, Jezus, Heiland

 

 

Jezus, Jezus, Heiland
Redder, mijn bevrijder,
ik hou van U, ik hou van U
.

 


Dit is een kort lied. Misschien wel een makkelijk lied zo op het eerste gezicht. Misschien is het goed om naar de eerste twee regels te kijken. Daarin wordt beschreven wie Jezus is en wie Hij voor jou kan zijn? Met welke woorden zou jij Jezus omschrijven als je kijkt naar jouw leven en wat Hij voor jou gedaan heeft?

Als je kijkt naar deze woorden dan wordt er beschreven dat Jezus Bevrijder, Redder is. Daarin komt naar voren wat Jezus aan het kruis voor jou heeft gedaan. In Judas 1:25 wordt beschreven dat de enige God, onze Zaligmaker, alle lof en eer waard is. Alleen al om het feit wat Jezus heeft gedaan voor ons is Hij alle eer en lof waard. Iemand die Zijn leven gaf om ons te redden, dat is liefde. Dat is de reden dat we van Jezus houden. In vers 24 staat ook nog iets moois. Wat doet Jezus nog meer? Waarom houden we nog meer van Jezus. Omdat Hij de macht heeft om ons te bewaren voor struikelen. Jezus wil ook nu vandaag nog je Redder zijn in je dagelijks leven. Hij wil ook vandaag voor je uit gaan en voor struikelen behoeden. Misschien ervaar je wel dat je struikelt, maar ook dan mogen we weten dat Hij onze hand niet los laat.
 
Daarom is Jezus alle lof en eer waard. Jezus heeft alle macht en kracht voor eeuwig. Hij is in staat meer te doen dan wij kunnen bidden of beseffen. Laten we ook steeds weer onze liefde tonen in ons lied. Hij is onze dank en lof waard.

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom