Opwekking 167 - Samen in de Naam van Jezus

 

Samen in de naam van Jezus
heffen wij een loflied aan,
want de Geest spreekt alle talen
en doet ons elkaar verstaan.
Samen bidden, samen zoeken
naar het plan van onze Heer.
Samen zingen en getuigen,
samen leven tot zijn eer.
 
Heel de wereld moet het weten
dat God niet veranderd is.
En zijn liefde als een lichtstraal
doordringt in de duisternis.
't Werk van God is niet te keren
omdat Hij er over waakt,
en de Geest doorbreekt de grenzen
die door mensen zijn gemaakt.
 
Prijst de Heer, de weg is open
naar de Vader, naar elkaar.
Jezus Christus, Triomfator,
mijn Verlosser, Middelaar.
Vader, met geheven handen
breng ik U mijn dank en eer.
't Is uw Geest die mij doet zeggen:
Jezus Christus is de Heer!

 
Ondanks de verschillen die we misschien ervaren als christenen onderling, hebben we een ding met elkaar gemeen en dat is Jezus. Samen hebben we dezelfde God en diezelfde God aanbidden we. Op welke manier dat dan ook is. Het mooie aan onze God is dat Gods Geest alle talen spreekt en ons allemaal verstaat. Waar we ook vandaan komen en op welke manier wij Hem aanbidden. Hij hoort ons.
 
Samen mogen we zoeken naar het plan van God, samen mogen we een licht zijn in de wereld. Om Gods liefde te laten zien, te laten zien dat God niet verandert en Hij Zijn werk af maakt. Misschien stoot het geloof mensen af, maar juist dan moet die muur, die grens verborken worden. In eenheid, samen met Gods Geest kunnen die grenzen doorbroken worden zodat er vrijheid komt en verdeeldheid weg zal vallen. Dat is uiteindelijk wat we willen. We willen dat Jezus verhoogd wordt en dat we met elkaar Hem eren.
 
Door het werk van Jezus is de weg open naar de Vader, is de weg open om samen een te zijn in Christus. We mogen Hem eren, en Gods Geest doet ons zeggen: ‘Jezus Christus is de Heer’. Waar we ook vandaan komen, op welke manier we Hem aanbidden, welke verschillen er ook zijn, Gods Geest is het die dit ons doet zeggen. En die Geest maakt ons een onder elkaar. In Hem.

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom