Opwekking 566 - Ik verlang naar Uw aanwezigheid

 

Ik verlang naar uw aanwezigheid
in alles wat ik doe,
dat uw Geest mij op mijn wegen leidt;
daarom wijd ik heel mijn leven aan U toe.
Jezus, Koning van de eeuwigheid,
uw volk gelooft uw Woord.
Heel de aarde toont uw heerlijkheid
en uw woorden brengen leven aan wie hoort.

 
Refrein:
Machtig Heer, alles wat leeft
zingt tot uw eer in eeuwigheid.
Hier zijn wij, U toegewijd; wij aanbidden U
.

 
Verlang jij naar Gods aanwezigheid? Gods aanwezigheid bij alles wat je doet? Het is belangrijk dat God aanwezig is in je leven. Dat Hij zo aanwezig is in je leven dat je je ook echt laat leiden door de Geest. Dat kan heel spannend zijn, maar als God je op je wegen leidt door Zijn Geest zul je geen dingen tegenkomen die je samen met God niet aankan. Tegelijk is het misschien soms makkelijker dan wij denken. God is er altijd en als we Hem vragen ons te leiden, dan wil Hij dat zeker doen. Daarin is het wel belangrijk om te verstaan waar God ons heen wil leiden. Dat kan misschien wel lastiger zijn. Wanneer je wilt dat God aanwezig is bij alles wat je doet en je op je wegen leidt, dan is het ook belangrijk dat je heel je leven aan Hem toe wijdt. Hoe kan God je leiden op je wegen als je maar een deel van je leven aan Hem geeft. Dan kan Hij alleen op dat deel van je leven je leiden en op het andere deel niet. Natuurlijk zou God het kunnen, maar als je het niet toestaat dan zet je je daarin bewust er van af. Als je wilt dat God je volledig leidt op Zijn en jouw wegen, wijd dan heel je leven aan Hem toe. Dat betekent dat je Hem toe laat op alle delen van je leven.

Gods aanwezigheid kan je leven veranderen. Hij zal van zich laten horen, en Zijn woorden brengen leven.
 
In je aanwezigheid van God is aanbidding ook belangrijk. Aanbidding omdat je bij Hem hoort en de eer Hem toe komt. Het is goed om soms met open armen te staan voor God en te zeggen: Hier ben ik leid mij op de wegen die ik moet gaan, ik ben U toegewijd en daarom aanbid ik U.

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom