Opwekking 566 - Ik verlang naar Uw aanwezigheid

 

Ik verlang naar uw aanwezigheid
in alles wat ik doe,
dat uw Geest mij op mijn wegen leidt;
daarom wijd ik heel mijn leven aan U toe.
Jezus, Koning van de eeuwigheid,
uw volk gelooft uw Woord.
Heel de aarde toont uw heerlijkheid
en uw woorden brengen leven aan wie hoort.

 
Refrein:
Machtig Heer, alles wat leeft
zingt tot uw eer in eeuwigheid.
Hier zijn wij, U toegewijd; wij aanbidden U
.

 
Verlang jij naar Gods aanwezigheid? Gods aanwezigheid bij alles wat je doet? Het is belangrijk dat God aanwezig is in je leven. Dat Hij zo aanwezig is in je leven dat je je ook echt laat leiden door de Geest. Dat kan heel spannend zijn, maar als God je op je wegen leidt door Zijn Geest zul je geen dingen tegenkomen die je samen met God niet aankan. Tegelijk is het misschien soms makkelijker dan wij denken. God is er altijd en als we Hem vragen ons te leiden, dan wil Hij dat zeker doen. Daarin is het wel belangrijk om te verstaan waar God ons heen wil leiden. Dat kan misschien wel lastiger zijn. Wanneer je wilt dat God aanwezig is bij alles wat je doet en je op je wegen leidt, dan is het ook belangrijk dat je heel je leven aan Hem toe wijdt. Hoe kan God je leiden op je wegen als je maar een deel van je leven aan Hem geeft. Dan kan Hij alleen op dat deel van je leven je leiden en op het andere deel niet. Natuurlijk zou God het kunnen, maar als je het niet toestaat dan zet je je daarin bewust er van af. Als je wilt dat God je volledig leidt op Zijn en jouw wegen, wijd dan heel je leven aan Hem toe. Dat betekent dat je Hem toe laat op alle delen van je leven.

Gods aanwezigheid kan je leven veranderen. Hij zal van zich laten horen, en Zijn woorden brengen leven.
 
In je aanwezigheid van God is aanbidding ook belangrijk. Aanbidding omdat je bij Hem hoort en de eer Hem toe komt. Het is goed om soms met open armen te staan voor God en te zeggen: Hier ben ik leid mij op de wegen die ik moet gaan, ik ben U toegewijd en daarom aanbid ik U.

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom