Opwekking 565 - Geest van God, blaas op mij

 

Geest van God, blaas op mij,
liefdesadem die bevrijdt.
Geest van God, blaas op mij,
laat het vuur weer vlammen.


Refrein:
Neem mijn hart en mijn ziel,
zodat ik uw genade zie.
Leid mij naar uw heiligdom,
blaas op mij.

 

Woord van God, spreek tot mij,
zacht en stil diep in mijn hart.
Woord van God, spreek tot mij,
troost, genees, herstel mij.

 
De Geest van God is een bijzonder persoon. Hij kan van het een op het ander moment alles op z’n kop zetten. Als Gods Geest op je blaast dan zul je dat gaan merken. De eerste keer dat de uitstorting van de Heilige Geest was, dat was in Handelingen 2. Daar gaat het over het Pinksterfeest. Daar beginnen ze te spreken in andere talen. Dat is ook een van de gaven van de Geest waar wij als kinderen van God ons naar mogen uitstrekken.
 
Gods Geest laat alles weer in vuur en vlam staan. Het steekt je geloof aan, dat een vuur in je zal geven waardoor je niet meer te stoppen ben. In Efeze 5:18 wordt er een soort vergelijking gemaakt van wijn: ‘Wordt niet losbandig van de wijn, maar wordt vervuld met de Geest van God’. Gods Geest kan jou zo aanraken dat Gods Geest het overneemt. Je hoeft het namelijk ook niet van jezelf te verwachten. Soms kun je dat wel eens denken als het over de Heilige Geest gaat; wanneer is het van jou en wanneer van God. Psalm 130: 5 zegt: ‘Ik verwacht de Heere, ik hoop op Zijn Woord.’ Dat betekent dus dat we het van Hem moeten verwachten en dat we het werk van de Heilige Geest niet onder controle hoeven te hebben. We mogen het van Hem verwachten en we mogen vertrouwen op Zijn Woord.
 
Gods Geest is in staat om bijzondere dingen te doen. Kijk maar naar de gaven van de Geest die wij mogen navolgen. Maar Gods Geest geeft ook heling, en herstel en wil Zijn Stem aan je laten horen. Ook daar mogen we ons steeds weer naar uitstrekken.

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom