Opwekking 165 - Omdat we in U geloven

 

Omdat we in U geloven,

willen wij U loven,

willen wij ons buigen,

'halleluja!' juichen:

Halleluja, halleluja,

halleluja, amen.

Omdat wij op U hopen,

staan wij voor U open.

Heer, wij willen leren

U nog meer te eren:

Halleluja, halleluja,

halleluja, amen.

 

Wij mogen als uw zonen

onze liefde tonen.

Om het te bewijzen,

willen wij U prijzen:

Halleluja, halleluja,

halleluja, amen.

 

Dit lied gaat over het loven van God. Wanneer is het loven van God voldoende? Of wanneer is het genoeg. Daar is een heel makkelijk antwoord op. Uiteindelijk is God nooit genoeg geprezen. We loven God omdat we in Hem geloven. En als we in Hem geloven mogen we als kinderen van Hem zijn en Hem als Vader of Vriend zien. Dan gaan we zien wie Jezus is en daarom willen wij Hem loven. Als we in Hem geloven en op Hem hopen dan staan we ook steeds weer open voor wie Hij is. Dan gaan we ook steeds weer nieuwe dingen van Hem zien. Er zullen altijd redenen zijn om Hem te eren.

 

Maar hoe moet je eigenlijk Hem nu loven? Het is goed om het steeds weer te leren. En dan is het goed om naar Jezus te kijken. Hoe eerde Jezus Zijn Vader? Dat deed Hij door de wil van Zijn Vader te doen. Maar ook de het leven van Jezus eerde Hij Zijn Vader. Ik denk dat God eren niet aan regels vastzit. Maar het is je levenshouding, het is jouw manier van God eren. Als er maar niemand boven die eer staat. Dat is wel belangrijk. God is alle eer waard en niks maar dan ook niks mag belangrijker zijn dan God zelf.

 

We mogen de eer aan God tonen. We mogen dat doen als Zijn Zoon of dochter. Je mag je liefde aan Hem alten zien en bekend maken. Zoals een kind naar zijn vader liefde geeft zo mogen wij ook naar God de Vader gaan.

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom