Opwekking 165 - Omdat we in U geloven

 

Omdat we in U geloven,

willen wij U loven,

willen wij ons buigen,

'halleluja!' juichen:

Halleluja, halleluja,

halleluja, amen.

Omdat wij op U hopen,

staan wij voor U open.

Heer, wij willen leren

U nog meer te eren:

Halleluja, halleluja,

halleluja, amen.

 

Wij mogen als uw zonen

onze liefde tonen.

Om het te bewijzen,

willen wij U prijzen:

Halleluja, halleluja,

halleluja, amen.

 

Dit lied gaat over het loven van God. Wanneer is het loven van God voldoende? Of wanneer is het genoeg. Daar is een heel makkelijk antwoord op. Uiteindelijk is God nooit genoeg geprezen. We loven God omdat we in Hem geloven. En als we in Hem geloven mogen we als kinderen van Hem zijn en Hem als Vader of Vriend zien. Dan gaan we zien wie Jezus is en daarom willen wij Hem loven. Als we in Hem geloven en op Hem hopen dan staan we ook steeds weer open voor wie Hij is. Dan gaan we ook steeds weer nieuwe dingen van Hem zien. Er zullen altijd redenen zijn om Hem te eren.

 

Maar hoe moet je eigenlijk Hem nu loven? Het is goed om het steeds weer te leren. En dan is het goed om naar Jezus te kijken. Hoe eerde Jezus Zijn Vader? Dat deed Hij door de wil van Zijn Vader te doen. Maar ook de het leven van Jezus eerde Hij Zijn Vader. Ik denk dat God eren niet aan regels vastzit. Maar het is je levenshouding, het is jouw manier van God eren. Als er maar niemand boven die eer staat. Dat is wel belangrijk. God is alle eer waard en niks maar dan ook niks mag belangrijker zijn dan God zelf.

 

We mogen de eer aan God tonen. We mogen dat doen als Zijn Zoon of dochter. Je mag je liefde aan Hem alten zien en bekend maken. Zoals een kind naar zijn vader liefde geeft zo mogen wij ook naar God de Vader gaan.

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom