Opwekking 564 - Ik loop de wedloop die voor mij ligt

 

Ik loop de wedloop die voor mij ligt
door een wolk van getuigen omgeven.
Met mijn ogen alleen op Jezus gericht,
in de wedloop van het leven.
 
Refrein:
Hij is mijn hoop, mijn kracht,
mijn zekerheid,
Hij wijst mij de weg die ik moet gaan.
 
Hij is mijn rots en geeft standvastigheid;
Jezus is het doel van mijn bestaan.
 
Hij geeft volharding om door te gaan
in de strijd die het leven ons kan geven,
Hij heeft zelf ook de pijn en moeite doorstaan
in de wedloop van het leven.
 
(Refrein)
 
En ik weet dat Hij gestorven is
aan het kruis om mijn zonde te vergeven.
Dit geloof is mijn getuigenis
in de wedloop van het leven.
 
Refrein:
U bent mijn hoop, mijn kracht, mijn zekerheid,
U wijst mij de weg die ik moet gaan.
U bent mijn rots en geeft standvastigheid.
Ja, U bent het doel van mijn bestaan.

 
Het geloof in God is als een wedloop dat voor ons ligt. Een wedloop waarbij het einddoel Jezus is. Een wedloop waarbij we op de loopbaan discipel mogen zijn. Het is een baan waarin ons persoonlijk geloof wordt versterkt en een baan waarin we anderen tot zegen mogen zijn.
 
In Hebreeën 12 gaat het ook over de loopbaan. Daarin staat dat we de zonden steeds weer van ons af moeten werpen en vastberaden moeten blijven. Dat betekent dus dat we afstand van onze zonden moeten doen en blijven volharden in het geloof. Maar dat doen we niet zonder vooruitzicht. Dat doen we met onze blik op Jezus gericht. Kijkend naar Jezus mogen we de wedstrijd lopen en uitzien naar de overwinning die Jezus al behaald heeft. Op de loopbaan kun je hindernissen tegenkomen, het kan zwaar zijn. Maar daarin mogen we ons omringen met getuigen. We mogen ons omringen met getuigen uit de Bijbel. Denk aan Mozes, abraham, Paulus, David en noem ze maar op. We mogen ons laten aanmoedigen door hen. Zij hebben ook de loopbaan behaald, wat er ook op hun pas kwam. Laat het ons tot een voorbeeld zijn.
 
Maar we mogen ons ook laten aanmoedigen door Jezus. Als we naar Jezus kijken zien we Iemand die zich niet liet afschrikken voor het kruis, Hoe diep de vernedering ook was, Jezus deed het. OP de wedloop van het leven is het goed om Hebreen 12:3 te onthouden: ‘Laat tot u doordringen hoe Hij standhield toen ze zondaars zich zo tegen Hem verzetten, opdat u niet de moed opgeeft en verliest’.

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom