Opwekking 564 - Ik loop de wedloop die voor mij ligt

 

Ik loop de wedloop die voor mij ligt
door een wolk van getuigen omgeven.
Met mijn ogen alleen op Jezus gericht,
in de wedloop van het leven.
 
Refrein:
Hij is mijn hoop, mijn kracht,
mijn zekerheid,
Hij wijst mij de weg die ik moet gaan.
 
Hij is mijn rots en geeft standvastigheid;
Jezus is het doel van mijn bestaan.
 
Hij geeft volharding om door te gaan
in de strijd die het leven ons kan geven,
Hij heeft zelf ook de pijn en moeite doorstaan
in de wedloop van het leven.
 
(Refrein)
 
En ik weet dat Hij gestorven is
aan het kruis om mijn zonde te vergeven.
Dit geloof is mijn getuigenis
in de wedloop van het leven.
 
Refrein:
U bent mijn hoop, mijn kracht, mijn zekerheid,
U wijst mij de weg die ik moet gaan.
U bent mijn rots en geeft standvastigheid.
Ja, U bent het doel van mijn bestaan.

 
Het geloof in God is als een wedloop dat voor ons ligt. Een wedloop waarbij het einddoel Jezus is. Een wedloop waarbij we op de loopbaan discipel mogen zijn. Het is een baan waarin ons persoonlijk geloof wordt versterkt en een baan waarin we anderen tot zegen mogen zijn.
 
In Hebreeën 12 gaat het ook over de loopbaan. Daarin staat dat we de zonden steeds weer van ons af moeten werpen en vastberaden moeten blijven. Dat betekent dus dat we afstand van onze zonden moeten doen en blijven volharden in het geloof. Maar dat doen we niet zonder vooruitzicht. Dat doen we met onze blik op Jezus gericht. Kijkend naar Jezus mogen we de wedstrijd lopen en uitzien naar de overwinning die Jezus al behaald heeft. Op de loopbaan kun je hindernissen tegenkomen, het kan zwaar zijn. Maar daarin mogen we ons omringen met getuigen. We mogen ons omringen met getuigen uit de Bijbel. Denk aan Mozes, abraham, Paulus, David en noem ze maar op. We mogen ons laten aanmoedigen door hen. Zij hebben ook de loopbaan behaald, wat er ook op hun pas kwam. Laat het ons tot een voorbeeld zijn.
 
Maar we mogen ons ook laten aanmoedigen door Jezus. Als we naar Jezus kijken zien we Iemand die zich niet liet afschrikken voor het kruis, Hoe diep de vernedering ook was, Jezus deed het. OP de wedloop van het leven is het goed om Hebreen 12:3 te onthouden: ‘Laat tot u doordringen hoe Hij standhield toen ze zondaars zich zo tegen Hem verzetten, opdat u niet de moed opgeeft en verliest’.

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom