Opwekking 164 - Let us adore, the everliving God

 

Let us adore, the everliving God,
and render praise unto Him.
Who spread out the heavens,
and establisheth the earth.
And whose glory is revealed
in the heavens above.
And whose greatness is manifest
throughout the whole world.
He is our God, there is no one else.
You are our God, there is no one else.

O, komt, aanbidt,
de God die eeuwig leeft.
Geeft Hem de eer, die Hem toekomt.
Want Hij schiep de hemel,
en Hij bracht de aarde voort.
Ja, de hemel verkondigt zijn glorie,
en de aarde getuigt van
zijn heerlijke grootheid.
Hij is onze Heer, de enige God,
U bent onze Heer, de enige God.

 

De opdracht voor vandaag is kort en duidelijk! En misschien juist vandaag wel, de dag na de verkiezingen in Nederland, waar alles is gegaan over wie er zal gaan regeren in Nederland. Meer of minder van Jezus, dat is de vraag die uiteindelijk alleen maar van belang is. Er is er maar Eén die de glorie en eer toekomt. Hij Die de hemel en de aarde gemaakt heeft, Hem komt de eer toe!

 

De hemel en de aarde getuigen al van Zijn glorie. Je zou vandaag gewoon eens even naar buiten moeten gaan en na de paar mooie voorjaarsdagen die we hebben gehad, eens gaan kijken wat dit met de natuur heeft gedaan. Ineens loopt alles groen uit. Het is prachtig en het gaat heel snel. De aarde getuigt van Gods heerlijkheid!

 

En onze God, Hij Die Heer is boven elke heer, Hij Die Koning boven elke koning, Hij Die regeert en alles in Zijn hand heeft. Hij Die ook vandaag de controle heeft op het politieke toneel, Hij regeert! En daarom zullen wij er voor kiezen om Hem te aanbidden!

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom