Opwekking 164 - Let us adore, the everliving God

 

Let us adore, the everliving God,
and render praise unto Him.
Who spread out the heavens,
and establisheth the earth.
And whose glory is revealed
in the heavens above.
And whose greatness is manifest
throughout the whole world.
He is our God, there is no one else.
You are our God, there is no one else.

O, komt, aanbidt,
de God die eeuwig leeft.
Geeft Hem de eer, die Hem toekomt.
Want Hij schiep de hemel,
en Hij bracht de aarde voort.
Ja, de hemel verkondigt zijn glorie,
en de aarde getuigt van
zijn heerlijke grootheid.
Hij is onze Heer, de enige God,
U bent onze Heer, de enige God.

 

De opdracht voor vandaag is kort en duidelijk! En misschien juist vandaag wel, de dag na de verkiezingen in Nederland, waar alles is gegaan over wie er zal gaan regeren in Nederland. Meer of minder van Jezus, dat is de vraag die uiteindelijk alleen maar van belang is. Er is er maar Eén die de glorie en eer toekomt. Hij Die de hemel en de aarde gemaakt heeft, Hem komt de eer toe!

 

De hemel en de aarde getuigen al van Zijn glorie. Je zou vandaag gewoon eens even naar buiten moeten gaan en na de paar mooie voorjaarsdagen die we hebben gehad, eens gaan kijken wat dit met de natuur heeft gedaan. Ineens loopt alles groen uit. Het is prachtig en het gaat heel snel. De aarde getuigt van Gods heerlijkheid!

 

En onze God, Hij Die Heer is boven elke heer, Hij Die Koning boven elke koning, Hij Die regeert en alles in Zijn hand heeft. Hij Die ook vandaag de controle heeft op het politieke toneel, Hij regeert! En daarom zullen wij er voor kiezen om Hem te aanbidden!

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom