Opwekking 163 - O, Heer, U bent groot en almachtig

 

O, Heer, U bent groot en almachtig.
Uw liefde is zo sterk en zo krachtig.
Ik wil luisteren naar U.
O, Heer, spreek tot mij nu,
maak uw wil door uw Geest mij bekend.

Hoe vaak zeg jij tegen God: ‘Ik wil luisteren naar U.’ Luisteren naar God is een belangrijk iets in je relatie met God. God luistert naar jou, maar Hij wil ook communiceren. God wil tot je spreken. Daarbij is het wel belangrijk dat je er voor open staat en ook actief blijf luisteren naar God. Door Gods Geest spreekt God tot je. Dat kan op verschillende manieren. Door de Bijbel, door een lied, door een persoon, door een gedachte en noem maar op.

 

God maakt door Zijn Geest ook Zijn wil bekend aan jou. Het kan zo zijn dat je je afvraagt wat Gods plan is met je leven, of wat God nu eigenlijk wil. Soms lijkt het alsof God stil is en niets zegt. Maar God wil door Zijn Geest zich aan je bekend maken. Sta je daar voor open? Luister je actief naar wat God zegt? Het is belangrijk om afgestemd op Gods Geest te blijven zodat je Gods stem blijft verstaan. Een van de belangrijkste dingen in Gods stem verstaan is misschien wel of je dat wilt? Als je het wilt dan zul je Gods stem ook verstaan. Maar wil je het wel? Dat is goed om over na te denken. Op het moment dat je zegt: ‘Ja God, ik wil naar U luisteren en Uw stem verstaan.’ Dat is daar een opening zodat je Hem gaat verstaan.

 

God is groot en machtig. Hij kan er altijd voor zorgen dat je Hem verstaat, maar ook daarin laat Hij zijn liefde zien. Als jij niet naar Hem wilt luisteren dan zal je minder Gods stem verstaan. Hij zal zich niet zomaar opdringen, maar de uitnodiging om naar Hem te luisteren ligt er wel.

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom