Opwekking 563 - I have a light and it always shines

 

I have a light and it always shines.
It shines in the day
and it shines in the night.
When the dark days come
and the sun isn't bright,
I will be shining, for I have a light.

 
Oh, my light is the Lord,
oh, Jesus by name.
My light is the Spirit,
who leads me to change.
My light is the Father,
who gave up His own.
My light is the hope
I'll be with Him
in a heavenly home
.

 
Een licht dat altijd schijnt. Dat klinkt erg mooi. Het zou mooi zijn als wij als christenen altijd het licht zijn voor de mensen om ons heen. Tegelijkertijd besef ik ook dat dit soms te mooi klinkt voor de situaties waarin je kunt zitten. Toch kun je altijd het licht zijn. Psalm 27 geeft daar een antwoord op: ‘God is mijn licht en mijn heil…’ Dat betekent dus dat als je God volgt dat Hij je Licht is. En doordat Hij je Licht is, draag je ook het Licht uit. Dus op het moment dat je niet het Licht uit kunt dragen, besef dan dat Jezus het Licht is en dat Hij niet afhankelijk is van hoe jij het uitdraagt.
Maar dus ook als donkere dagen komen in ons leven en wij geen licht meer zien, dan mogen we ook geloven dat God ons licht en ons heil is. Dan zal God zelf voor ons uit gaan met het Licht en mogen we dat licht volgen. Want Jezus is het Licht.
 
Efeze 5:8 roept ons op om kinderen van het licht te zijn. Om te wandelen in het licht en niet in het duister te wandelen. Want wat in het duister gebeurt zal ontmaskert worden als het Licht er aan komt.
Wandelen in het licht betekend dus ook dat we in rechtvaardigheid en waarheid wandelen. Efeze 5:10 zegt: ‘Beproef wat de Heer behaaglijk is.’ Dat betekend dus dat we doen wat God wil. Vers 11 zegt vervolgens: ‘Neem niet deel aan de onvruchtbare werken van de duisternis, maar ontmasker ze veeleer’. Het gaat er dus om dat we rein en heilig voor God leven, dat we wandelen in het licht en als kinderen van het licht.

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom