Opwekking 563 - I have a light and it always shines

 

I have a light and it always shines.
It shines in the day
and it shines in the night.
When the dark days come
and the sun isn't bright,
I will be shining, for I have a light.

 
Oh, my light is the Lord,
oh, Jesus by name.
My light is the Spirit,
who leads me to change.
My light is the Father,
who gave up His own.
My light is the hope
I'll be with Him
in a heavenly home
.

 
Een licht dat altijd schijnt. Dat klinkt erg mooi. Het zou mooi zijn als wij als christenen altijd het licht zijn voor de mensen om ons heen. Tegelijkertijd besef ik ook dat dit soms te mooi klinkt voor de situaties waarin je kunt zitten. Toch kun je altijd het licht zijn. Psalm 27 geeft daar een antwoord op: ‘God is mijn licht en mijn heil…’ Dat betekent dus dat als je God volgt dat Hij je Licht is. En doordat Hij je Licht is, draag je ook het Licht uit. Dus op het moment dat je niet het Licht uit kunt dragen, besef dan dat Jezus het Licht is en dat Hij niet afhankelijk is van hoe jij het uitdraagt.
Maar dus ook als donkere dagen komen in ons leven en wij geen licht meer zien, dan mogen we ook geloven dat God ons licht en ons heil is. Dan zal God zelf voor ons uit gaan met het Licht en mogen we dat licht volgen. Want Jezus is het Licht.
 
Efeze 5:8 roept ons op om kinderen van het licht te zijn. Om te wandelen in het licht en niet in het duister te wandelen. Want wat in het duister gebeurt zal ontmaskert worden als het Licht er aan komt.
Wandelen in het licht betekend dus ook dat we in rechtvaardigheid en waarheid wandelen. Efeze 5:10 zegt: ‘Beproef wat de Heer behaaglijk is.’ Dat betekend dus dat we doen wat God wil. Vers 11 zegt vervolgens: ‘Neem niet deel aan de onvruchtbare werken van de duisternis, maar ontmasker ze veeleer’. Het gaat er dus om dat we rein en heilig voor God leven, dat we wandelen in het licht en als kinderen van het licht.

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom