Opwekking 162 - 'k Zal U loven, o Heer

 

'k Zal U loven, o Heer,
in het midden van de volken.
En ik zing psalmen voor U onder de natiën.
Want uw liefde Heer, is groot,
zo hoog als de wolken.
En uw grote trouw, uw grote trouw,
reikt hemelhoog.
Wees verheven, o God, boven de wolken.
Laat uw glorie zijn over heel de aarde.
Wees verheven, o God, boven de wolken,
laat uw glorie
zijn over heel de aarde.

 
Gods trouw reikt tot aan de hemel. Gods trouw reikt nog veel verder dan de hemel, Gods trouw is voor altijd dat zichtbaar wordt aan de hemel. God is groot, Hij is trouw en Zijn liefde is oneindig en daarom zingen we voor Hem. We zingen tot eer van Hem omdat Hij het waard is. Door te zingen kunnen we meer stil staan bij wie God is. Muziek kan daar een hulpmiddel voor zijn. God wordt niet groter door ons zingen, maar Hij kan wel groter in ons hart daardoor worden.
 
God loven doe je ook niet alleen stilletjes in je hart. Natuurlijk is dat ook goed. In Psalm 108 staat: ‘Ik zal U loven onder de volken en psalm zingen onder de natiën.’ Hier wordt mee gezegd dat we Hem loven zodat iedereen dan ook ziet. Dat mensen zien aan wie je de eer geeft. Dat je het verteld. Want juist als wij laten zien wie het fundament van ons bestaan is en we Hem ook eren, dan gaan mensen zien wie God is. Dan wordt zichtbaar dat God een God van trouw en liefde is.

Hoe mooi zou het zijn als Gods eer over de hele aarde is. Dat Gods glorie over de hele aarde is. Ik denk dat wij daarin ook een opdracht hebben. Ik denk dat als wij vertellen wat de God van trouw doet dat dat effect zal hebben op de andere mensen. Tegelijk mogen we ook weten dat de God van trouw ons daarin ook niet alleen zal laten.
 
Laten we God loven om Zijn trouw, liefde en goedertierenheid!

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom