Opwekking 162 - 'k Zal U loven, o Heer

 

'k Zal U loven, o Heer,
in het midden van de volken.
En ik zing psalmen voor U onder de natiën.
Want uw liefde Heer, is groot,
zo hoog als de wolken.
En uw grote trouw, uw grote trouw,
reikt hemelhoog.
Wees verheven, o God, boven de wolken.
Laat uw glorie zijn over heel de aarde.
Wees verheven, o God, boven de wolken,
laat uw glorie
zijn over heel de aarde.

 
Gods trouw reikt tot aan de hemel. Gods trouw reikt nog veel verder dan de hemel, Gods trouw is voor altijd dat zichtbaar wordt aan de hemel. God is groot, Hij is trouw en Zijn liefde is oneindig en daarom zingen we voor Hem. We zingen tot eer van Hem omdat Hij het waard is. Door te zingen kunnen we meer stil staan bij wie God is. Muziek kan daar een hulpmiddel voor zijn. God wordt niet groter door ons zingen, maar Hij kan wel groter in ons hart daardoor worden.
 
God loven doe je ook niet alleen stilletjes in je hart. Natuurlijk is dat ook goed. In Psalm 108 staat: ‘Ik zal U loven onder de volken en psalm zingen onder de natiën.’ Hier wordt mee gezegd dat we Hem loven zodat iedereen dan ook ziet. Dat mensen zien aan wie je de eer geeft. Dat je het verteld. Want juist als wij laten zien wie het fundament van ons bestaan is en we Hem ook eren, dan gaan mensen zien wie God is. Dan wordt zichtbaar dat God een God van trouw en liefde is.

Hoe mooi zou het zijn als Gods eer over de hele aarde is. Dat Gods glorie over de hele aarde is. Ik denk dat wij daarin ook een opdracht hebben. Ik denk dat als wij vertellen wat de God van trouw doet dat dat effect zal hebben op de andere mensen. Tegelijk mogen we ook weten dat de God van trouw ons daarin ook niet alleen zal laten.
 
Laten we God loven om Zijn trouw, liefde en goedertierenheid!

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom