Opwekking 561 - Hier aan Uw voeten, Heer

 

Hier aan uw voeten Heer,

kwetsbaar en klein,

leert U mij nederig

als U te zijn.

 

Heer van gerechtigheid,

U was bereid

eerst Zelf die weg te gaan

van nederigheid.

U bent een vriend van de zwakken,

de armen geeft U brood.

U wast de voeten van zondaars,

omarmt hen in hun nood.

 

Ik wil als U zijn, Heer Jezus,

bewogen Man van smart;

maak mij zachtmoedig als U Heer

en nederig van hart.

 

Jezus is het voorbeeld geweest voor ons toen Hij op aarde was. Jezus werd nederig. Zo nederig dat Hij werd als een slaaf. Hij was bereid om het op zich te nemen. Daarin was Hij gehoorzaam aan Zijn Vader. Hierin ligt een les voor ons. Jezus was zo gehoorzaam dat Hij zich vernederde als slaaf. Hij keek naar de mensen om waar niemand naar om keek, Hij wast de voeten van zondaars. Hij deed eigenlijk dat, wat niet logisch was. Hij deed het zodat Hij gehoorzaam was aan Zijn Vader. En in Zijn houding konden de mensen de Vader weer zien. Nu Jezus terug is naar Zijn Vader mogen wij dit voorbeeld navolgen. Laten we een stukje gerechtigheid navolgen. Daar waar mensen alleen zijn, er voor mensen zijn, daar waar mensen in nood zijn de hulp bieden die nodig is, daar waar armoede is uitdelen vanuit onze rijkdom.

 

In Filippenzen 2 staat dat de Vader Jezus heeft verhoogd omdat Hij zich vernederd heeft, zelfs tot de kruisdood toe. God de Vader heeft Hem een Naam gegeven die boven alle namen is zodat iedereen zal weten wie Jezus is. Dit laat zien hoe belangrijk het is om nederig te zijn en naar je naaste mens om te kijken op welke manier dan ook. En ik denk dat als we dat doen dat mensen een stukje Jezus in ons gaan zien en dat de Naam van Jezus daardoor weer verhoogd zal worden. 

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom