Opwekking 561 - Hier aan Uw voeten, Heer

 

Hier aan uw voeten Heer,

kwetsbaar en klein,

leert U mij nederig

als U te zijn.

 

Heer van gerechtigheid,

U was bereid

eerst Zelf die weg te gaan

van nederigheid.

U bent een vriend van de zwakken,

de armen geeft U brood.

U wast de voeten van zondaars,

omarmt hen in hun nood.

 

Ik wil als U zijn, Heer Jezus,

bewogen Man van smart;

maak mij zachtmoedig als U Heer

en nederig van hart.

 

Jezus is het voorbeeld geweest voor ons toen Hij op aarde was. Jezus werd nederig. Zo nederig dat Hij werd als een slaaf. Hij was bereid om het op zich te nemen. Daarin was Hij gehoorzaam aan Zijn Vader. Hierin ligt een les voor ons. Jezus was zo gehoorzaam dat Hij zich vernederde als slaaf. Hij keek naar de mensen om waar niemand naar om keek, Hij wast de voeten van zondaars. Hij deed eigenlijk dat, wat niet logisch was. Hij deed het zodat Hij gehoorzaam was aan Zijn Vader. En in Zijn houding konden de mensen de Vader weer zien. Nu Jezus terug is naar Zijn Vader mogen wij dit voorbeeld navolgen. Laten we een stukje gerechtigheid navolgen. Daar waar mensen alleen zijn, er voor mensen zijn, daar waar mensen in nood zijn de hulp bieden die nodig is, daar waar armoede is uitdelen vanuit onze rijkdom.

 

In Filippenzen 2 staat dat de Vader Jezus heeft verhoogd omdat Hij zich vernederd heeft, zelfs tot de kruisdood toe. God de Vader heeft Hem een Naam gegeven die boven alle namen is zodat iedereen zal weten wie Jezus is. Dit laat zien hoe belangrijk het is om nederig te zijn en naar je naaste mens om te kijken op welke manier dan ook. En ik denk dat als we dat doen dat mensen een stukje Jezus in ons gaan zien en dat de Naam van Jezus daardoor weer verhoogd zal worden. 

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom