Opwekking 161 - Heer, geef mij ook Uw waterbronnen

 

Refrein:
Heer, geef mij ook uw waterbronnen.

zodat ik overstroom,

zodat ik overstroom. 

 

 

Laat de woestijn, Heer,

bloeien als een roos.

De steppe jubelen voor U.

Heer, laat de wereld weten dat U leeft.

Heer, maak dat ik overstroom,

Heer, maak dat ik overstroom. 

 

Refrein. 

 

Heer, laat ons samen delen in die stroom.

Heer, geef uw volk grote vreugd'.

Wij zien de oogst al rijpen in de zon.

Heer, maak uw bron een grote stroom,

Heer, maak uw bron een grote stroom. 

 

Refrein. 

 

Halleluja, halleluja, halleluja, hallelu.

Halleluja, halleluja,

Heer, maak dat ik overstroom,

Heer, maak dat ik overstroom. 

 

Wij zijn van onszelf echt heel erg droog. Ons leven, zonder God, is een dorre en droge woestijn. Zonder God stelt ons leven echt niet voor. Dan laten we niets van Jezus zien, maar dan is ons leven alleen een leven gericht op aardse dingen en is ons leven uitzichtsloos. Maar zodra God kwam in je leven is dat veranderd. Natuurlijk kun je nog wel eens droog zijn omdat je de lijn met God bent kwijtgeraakt, maar zodra je in contact met God staat, zal er ook leven zijn.

 

God in je leven, dat is een leven vol met waterbronnen. Jezus is jouw bron en daar ga je van overstromen. Daardoor wordt jouw leven net als een woestijn die nat wordt gemaakt, die gaat bloeien als een roos. Dan wordt de woestijn ineens een prachtige omgeving.

 

Water geeft ook aan het land vruchtbaarheid. Zo werkt Gods Geest dus in jouw leven. Het neemt de dorheid weg en het geeft je vruchtbaarheid. Geef ons van Uw waterbronnen, Heer!

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom