Opwekking 560 - Mijn eerste liefde doet vuur oplaaien

 

Mijn eerste liefde doet vuur oplaaien,

(v) ik voel zijn krachtige gloed in mij.

Want Hij ontstak daar een vlam van passie,

zijn warme liefde gloeit op in mij.

En ik bezing mijn geliefde in de nacht,

zodat Hij weet dat ik 's morgens op Hem wacht.

 

Refrein:

(allen) En als een kind zal ik dansen en zingen;

0, giet uw vreugdeolie uit over mij.

Ik denk terug aan die eerste ontmoeting

en ik wil nooit dat eerste vuur meer kwijt.

 

'k Heb U lief.

 

(m) Mijn eerste liefde is stromend water;

een waterval die geen einde heeft.

En in de vloed van gelach en tranen,

daar voel ik hoe Hij genezing geeft.

Ik les mijn dorst bij uw levensbron vol kracht,

zodat ik leef uit genade elke dag.

 

(allen) (Refrein)

 

Vergoed de tijd dat de kerken sliepen,

blaas het vuur aan dat zachtjes gloeit.

Vernieuw de liefde die zo verflauwd is,

geef ons het leven dat U bedoelt.

Dan gaan wij op als de zon die krachtig schijnt,

totdat de laatste bazuin uw komst bereidt.

 

Refrein

'k Heb U lief.

 

 

Dit lied gaat over de eerste liefde. De eerste liefde tussen jou en God. Als het goed is, is Jezus jouw eerste liefde. Daarmee bedoel ik niet direct dat Hij de allereerste is, maar dat Hij op plek nummer 1 staat bij jou. En die eerste liefde is een geweldige liefde. Het is een liefde dat alles overstijgt. Het is een liefde dat nooit meer ophoudt. In dit lied zie je wat Jezus allemaal geeft in Zijn liefde.

 

Het kan zijn dat Jezus niet jouw eerste liefde is, maar dat er iets anders op nummer 1 staat. Openbaring 2 zegt hier ook wat over. Het is een brief aan de Efezeiërs. In vers 1-3 gaat het over wat er allemaal gedaan is voor God. Het kan zo zijn dat je je inspant voor de kerk, voor het Koninkrijk, voor je werk, studie maar dat je je daardoor het zicht verliest op je eerste liefde. Dat staat in vers 4. Kort gezegd gaat het er over dat het goed is om je in te spannen, maar dat je niet je eerste liefde moet vergeten. Niet moet vergeten wat die eerste liefde je allemaal geeft. Wij zijn materalistisch geworden en denken dan we veel zelf kunnen, maar juist daarin moeten we steeds weer naar onze eerste liefde blijven kijken.

 

 

Wat ook belangrijk is, is dat als je eenmaal ‘ja’ gezegd hebt tegen die liefde dat jij van Hem bent en Hij van jou. (Hooglied 6:3) Maar tegelijkertijd kun je het zien als een huwelijk; je moet er wel voor blijven ‘werken’. Je moet steeds voor ogen houden wie jouw eerste liefde is. En laat Jezus ook steeds weer op nummer 1 staan zodat Hij jouw eerste liefde blijft. En als dat minder wordt, dan moet je ook weer echt terug naar dat eerste moment van liefde tussen jou en Jezus. Hij, je eerste Liefde, maar ook moet je telkens net zo vol blijven van liefde als aan het eerste begin.

Mijn eerste liefde doet vuur oplaaien,

(v) ik voel zijn krachtige gloed in mij.

Want Hij ontstak daar een vlam van passie,

zijn warme liefde gloeit op in mij.

En ik bezing mijn geliefde in de nacht,

zodat Hij weet dat ik 's morgens op Hem wacht.

 

Refrein:

(allen) En als een kind zal ik dansen en zingen;

0, giet uw vreugdeolie uit over mij.

Ik denk terug aan die eerste ontmoeting

en ik wil nooit dat eerste vuur meer kwijt.

 

'k Heb U lief.

 

(m) Mijn eerste liefde is stromend water;

een waterval die geen einde heeft.

En in de vloed van gelach en tranen,

daar voel ik hoe Hij genezing geeft.

Ik les mijn dorst bij uw levensbron vol kracht,

zodat ik leef uit genade elke dag.

 

(allen) (Refrein)

 

Vergoed de tijd dat de kerken sliepen,

blaas het vuur aan dat zachtjes gloeit.

Vernieuw de liefde die zo verflauwd is,

geef ons het leven dat U bedoelt.

Dan gaan wij op als de zon die krachtig schijnt,

totdat de laatste bazuin uw komst bereidt.

 

(Refrein 2x)

'k Heb U lief. (9x)

 

Dit lied gaat over de eerste liefde. De eerste liefde tussen jou en God. Als het goed is, is Jezus jouw eerste liefde. Daarmee bedoel ik niet direct dat Hij de allereerste is, maar dat Hij op plek nummer 1 staat bij jou. En die eerste liefde is een geweldige liefde. Het is een liefde dat alles overstijgt. Het is een liefde dat nooit meer ophoudt. In dit lied zie je wat Jezus allemaal geeft in Zijn liefde.

 

Het kan zijn dat Jezus niet jouw eerste liefde is, maar dat er iets anders op nummer 1 staat. Openbaring 2 zegt hier ook wat over. Het is een brief aan de Efezeiërs. In vers 1-3 gaat het over wat er allemaal gedaan is voor God. Het kan zo zijn dat je je inspant voor de kerk, voor het Koninkrijk, voor je werk, studie maar dat je je daardoor het zicht verliest op je eerste liefde. Dat staat in vers 4. Kort gezegd gaat het er over dat het goed is om je in te spannen, maar dat je niet je eerste liefde moet vergeten. Niet moet vergeten wat die eerste liefde je allemaal geeft. Wij zijn materalistisch geworden en denken dan we veel zelf kunnen, maar juist daarin moeten we steeds weer naar onze eerste liefde blijven kijken.

 

Wat ook belangrijk is, is dat als je eenmaal ‘ja’ gezegd hebt tegen die liefde dat jij van Hem bent en Hij van jou. (Hooglied 6:3) Maar tegelijkertijd kun je het zien als een huwelijk; je moet er wel voor blijven ‘werken’. Je moet steeds voor ogen houden wie jouw eerste liefde is. En laat Jezus ook steeds weer op nummer 1 staan zodat Hij jouw eerste liefde blijft. 

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom