Opwekking 560 - Mijn eerste liefde doet vuur oplaaien

 

Mijn eerste liefde doet vuur oplaaien,

(v) ik voel zijn krachtige gloed in mij.

Want Hij ontstak daar een vlam van passie,

zijn warme liefde gloeit op in mij.

En ik bezing mijn geliefde in de nacht,

zodat Hij weet dat ik 's morgens op Hem wacht.

 

Refrein:

(allen) En als een kind zal ik dansen en zingen;

0, giet uw vreugdeolie uit over mij.

Ik denk terug aan die eerste ontmoeting

en ik wil nooit dat eerste vuur meer kwijt.

 

'k Heb U lief.

 

(m) Mijn eerste liefde is stromend water;

een waterval die geen einde heeft.

En in de vloed van gelach en tranen,

daar voel ik hoe Hij genezing geeft.

Ik les mijn dorst bij uw levensbron vol kracht,

zodat ik leef uit genade elke dag.

 

(allen) (Refrein)

 

Vergoed de tijd dat de kerken sliepen,

blaas het vuur aan dat zachtjes gloeit.

Vernieuw de liefde die zo verflauwd is,

geef ons het leven dat U bedoelt.

Dan gaan wij op als de zon die krachtig schijnt,

totdat de laatste bazuin uw komst bereidt.

 

Refrein

'k Heb U lief.

 

 

Dit lied gaat over de eerste liefde. De eerste liefde tussen jou en God. Als het goed is, is Jezus jouw eerste liefde. Daarmee bedoel ik niet direct dat Hij de allereerste is, maar dat Hij op plek nummer 1 staat bij jou. En die eerste liefde is een geweldige liefde. Het is een liefde dat alles overstijgt. Het is een liefde dat nooit meer ophoudt. In dit lied zie je wat Jezus allemaal geeft in Zijn liefde.

 

Het kan zijn dat Jezus niet jouw eerste liefde is, maar dat er iets anders op nummer 1 staat. Openbaring 2 zegt hier ook wat over. Het is een brief aan de Efezeiërs. In vers 1-3 gaat het over wat er allemaal gedaan is voor God. Het kan zo zijn dat je je inspant voor de kerk, voor het Koninkrijk, voor je werk, studie maar dat je je daardoor het zicht verliest op je eerste liefde. Dat staat in vers 4. Kort gezegd gaat het er over dat het goed is om je in te spannen, maar dat je niet je eerste liefde moet vergeten. Niet moet vergeten wat die eerste liefde je allemaal geeft. Wij zijn materalistisch geworden en denken dan we veel zelf kunnen, maar juist daarin moeten we steeds weer naar onze eerste liefde blijven kijken.

 

 

Wat ook belangrijk is, is dat als je eenmaal ‘ja’ gezegd hebt tegen die liefde dat jij van Hem bent en Hij van jou. (Hooglied 6:3) Maar tegelijkertijd kun je het zien als een huwelijk; je moet er wel voor blijven ‘werken’. Je moet steeds voor ogen houden wie jouw eerste liefde is. En laat Jezus ook steeds weer op nummer 1 staan zodat Hij jouw eerste liefde blijft. En als dat minder wordt, dan moet je ook weer echt terug naar dat eerste moment van liefde tussen jou en Jezus. Hij, je eerste Liefde, maar ook moet je telkens net zo vol blijven van liefde als aan het eerste begin.

Mijn eerste liefde doet vuur oplaaien,

(v) ik voel zijn krachtige gloed in mij.

Want Hij ontstak daar een vlam van passie,

zijn warme liefde gloeit op in mij.

En ik bezing mijn geliefde in de nacht,

zodat Hij weet dat ik 's morgens op Hem wacht.

 

Refrein:

(allen) En als een kind zal ik dansen en zingen;

0, giet uw vreugdeolie uit over mij.

Ik denk terug aan die eerste ontmoeting

en ik wil nooit dat eerste vuur meer kwijt.

 

'k Heb U lief.

 

(m) Mijn eerste liefde is stromend water;

een waterval die geen einde heeft.

En in de vloed van gelach en tranen,

daar voel ik hoe Hij genezing geeft.

Ik les mijn dorst bij uw levensbron vol kracht,

zodat ik leef uit genade elke dag.

 

(allen) (Refrein)

 

Vergoed de tijd dat de kerken sliepen,

blaas het vuur aan dat zachtjes gloeit.

Vernieuw de liefde die zo verflauwd is,

geef ons het leven dat U bedoelt.

Dan gaan wij op als de zon die krachtig schijnt,

totdat de laatste bazuin uw komst bereidt.

 

(Refrein 2x)

'k Heb U lief. (9x)

 

Dit lied gaat over de eerste liefde. De eerste liefde tussen jou en God. Als het goed is, is Jezus jouw eerste liefde. Daarmee bedoel ik niet direct dat Hij de allereerste is, maar dat Hij op plek nummer 1 staat bij jou. En die eerste liefde is een geweldige liefde. Het is een liefde dat alles overstijgt. Het is een liefde dat nooit meer ophoudt. In dit lied zie je wat Jezus allemaal geeft in Zijn liefde.

 

Het kan zijn dat Jezus niet jouw eerste liefde is, maar dat er iets anders op nummer 1 staat. Openbaring 2 zegt hier ook wat over. Het is een brief aan de Efezeiërs. In vers 1-3 gaat het over wat er allemaal gedaan is voor God. Het kan zo zijn dat je je inspant voor de kerk, voor het Koninkrijk, voor je werk, studie maar dat je je daardoor het zicht verliest op je eerste liefde. Dat staat in vers 4. Kort gezegd gaat het er over dat het goed is om je in te spannen, maar dat je niet je eerste liefde moet vergeten. Niet moet vergeten wat die eerste liefde je allemaal geeft. Wij zijn materalistisch geworden en denken dan we veel zelf kunnen, maar juist daarin moeten we steeds weer naar onze eerste liefde blijven kijken.

 

Wat ook belangrijk is, is dat als je eenmaal ‘ja’ gezegd hebt tegen die liefde dat jij van Hem bent en Hij van jou. (Hooglied 6:3) Maar tegelijkertijd kun je het zien als een huwelijk; je moet er wel voor blijven ‘werken’. Je moet steeds voor ogen houden wie jouw eerste liefde is. En laat Jezus ook steeds weer op nummer 1 staan zodat Hij jouw eerste liefde blijft. 

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom