Opwekking 160 - Don't build youre house on the sandy land

 

Don't build your house on the sandy land.
Don't build it too near the shore.
It might look a kind of nice,
but you'll have to build it twice.
O, you'll have to build
your house once more.


You better build your house on the rock.
Make a firm foundation on a solid spot.
And then the storms may come and go.
But the peace of God you will know.


Je kent vast het beeld wel van een zandkasteel op het strand. Het staat er prachtig, maar op het moment dat het vloed wordt, dan spoelt het volledig weg. Weg mooi zandkasteel, en je moet er opnieuw een bouwen. 


Jezus zegt in Mattheüs 7:24 ‘Bouw je huis niet op het zand.’ Of te wel: Bouw je geloof niet op iets anders dan mij. Want op het moment dat je het ergens anders op bouwt, dan lijkt het mooi, maar op het moment dat er vloed komt, als er storm komt dan is het weg. Dan is er niks meer van over. Bouw daarom juist je geloof op Mij en Mijn woorden en volg die woorden ook na, dat is de Rots. Dan zul je blijven staan op het moment dat er storm komt. 

 

Kort betekent het dus dat we in het geloof, onze focus op Jezus en Zijn woorden moeten hebben. Dat we ons geloof niet zomaar op een mooi verhaal moeten bouwen, maar dat Jezus het fundament moet zijn. Dat het fundament van je geloof het bloed van Jezus is. Als dat zo is dan kan er storm komen, maar je staat stevig. Misschien wankel je, maar de grond onder je blijft staan.


En natuurlijk kan het zo zijn dan het lijkt of dat je wegzingt, maar Jezus laat jou niet los op het moment dat de grond onder je voeten lijkt weg te zakken. Jezus wil je steeds weer opvangen en je steeds weer vullen met Zijn vrede. 

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom