Opwekking 559 - Schijn met Uw licht in mijn hart, Heer

 

Schijn met uw licht in mijn hart, Heer,
schijn met uw licht in mijn hart,
dat ik U zien zal, dat ik U zien zal.
 
Refrein:
Bekleed met majesteit en macht,
stralend in de glans van uw glorie.
Vul ons met liefde en kracht;
wij zingen: heilig, heilig, heilig.
 
Schijn met uw licht... (Refrein 2x)
 
Heilig, heilig, heilig, (3x) dat ik U zien zal.
(3e en 4e keer tegenstem vrouwen
Schijn met uw licht in mijn hart, Heer.
(samen:) dat ik U zien zal, dat ik U zien zal
.

 
Als God met Zijn licht in ons hart schijnt, als God zich bekend maakt aan ons, dan zullen we Hem zien. Misschien niet letterlijk, maar we zullen dan een stukje van Hem zien van wie Hij is. Ik denk dat het heel belangrijk is dat we Hem zien. Dat we zien wie Jezus is, wat Hij doet en wat Hij gedaan heeft zodat we een voorbeeld hebben in het geloof. Jezus is namelijk ons grootste voorbeeld in geloof. Althans, ik hoop dat jij dat ook zo ziet. En als Jezus met Zijn licht in ons hart schijnt, dan zullen we Hem zien.

 

Maar hoe houden we dat dan vast? Ik denk dat we dat vast kunnen houden door steeds weer onze blik op Jezus gericht te houden, door Hem steeds weer als voorbeeld te zien en na te volgen. Hebreeën 12:2 schrijft daar ook over. Jezus heeft het volgehouden door de vreugde te zien die in het vooruitzicht was. Zo mogen wij ook steeds weer met vreugde vooruit kijken. Als we onze blik gericht houden op Jezus en de vreugde blijven zien, de vreugde van wat er straks komen gaat, dan kunnen we vol houden op de loopbaan van het geloof.

 

Daarnaast wil Jezus ons ook steeds weer vullen met Zijn liefde en kracht. Zodat we vol blijven houden.
Laat Jezus je licht zijn en je voorbeeld zodat je het licht weer uit kunt stralen naar de mensen om je heen.

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom