Opwekking 559 - Schijn met Uw licht in mijn hart, Heer

 

Schijn met uw licht in mijn hart, Heer,
schijn met uw licht in mijn hart,
dat ik U zien zal, dat ik U zien zal.
 
Refrein:
Bekleed met majesteit en macht,
stralend in de glans van uw glorie.
Vul ons met liefde en kracht;
wij zingen: heilig, heilig, heilig.
 
Schijn met uw licht... (Refrein 2x)
 
Heilig, heilig, heilig, (3x) dat ik U zien zal.
(3e en 4e keer tegenstem vrouwen
Schijn met uw licht in mijn hart, Heer.
(samen:) dat ik U zien zal, dat ik U zien zal
.

 
Als God met Zijn licht in ons hart schijnt, als God zich bekend maakt aan ons, dan zullen we Hem zien. Misschien niet letterlijk, maar we zullen dan een stukje van Hem zien van wie Hij is. Ik denk dat het heel belangrijk is dat we Hem zien. Dat we zien wie Jezus is, wat Hij doet en wat Hij gedaan heeft zodat we een voorbeeld hebben in het geloof. Jezus is namelijk ons grootste voorbeeld in geloof. Althans, ik hoop dat jij dat ook zo ziet. En als Jezus met Zijn licht in ons hart schijnt, dan zullen we Hem zien.

 

Maar hoe houden we dat dan vast? Ik denk dat we dat vast kunnen houden door steeds weer onze blik op Jezus gericht te houden, door Hem steeds weer als voorbeeld te zien en na te volgen. Hebreeën 12:2 schrijft daar ook over. Jezus heeft het volgehouden door de vreugde te zien die in het vooruitzicht was. Zo mogen wij ook steeds weer met vreugde vooruit kijken. Als we onze blik gericht houden op Jezus en de vreugde blijven zien, de vreugde van wat er straks komen gaat, dan kunnen we vol houden op de loopbaan van het geloof.

 

Daarnaast wil Jezus ons ook steeds weer vullen met Zijn liefde en kracht. Zodat we vol blijven houden.
Laat Jezus je licht zijn en je voorbeeld zodat je het licht weer uit kunt stralen naar de mensen om je heen.

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom