Opwekking 159 - Here der heren, Koning der koningen

 

Here der heren, Koning der koningen,
U wil ik eren, U wil ik lofzingen,
Rots aller eeuwen, U bent mijn Vesting,
mijn Vaste Burcht, bij wie ik schuil.
Halleluja...


Eer aan de Vader, die alle dingen schiep.
Eer aan de Zoon, die mij tot leven riep.
Eer aan de Geest, U maakt ons samen één,
U alleen, U heb ik lief.

 

God willen we eren. Eren omdat Hij zoveel in een is. God is zoveel meer dan alleen het woordje ‘God’. Ik vind het zo mooi dat er in dit lied staat ‘Here der heren, Koning der koningen’. Dit laat zien dat God uiteindelijk boven alle andere goden staat, boven alle andere koningen. Het laat zien dat we uiteindelijk maar een Koning hebben en dat is Koning Jezus. 

 

God is een Drie-eenheid. En ondanks dat het een Die-eenheid is, hebben ze alle drie een aparte taak naar ons als mensen toe. God de Vader maakte alles. Hij wil onze Vader zijn en door Hem is Jezus naar de aarde gekomen. God de Vader maakte het mogelijk dat er verlossing voor ons kwam. Dat is in de eerste plaats het belangrijkst voor ons hier op aarde.

 

Jezus riep ons tot leven. Door Zijn dood en Zijn opstanding is er weer leven voor ons gekomen. Een leven dat nooit meer ophoud. Maar door Jezus is de relatie tussen God en ons ook weer hersteld. We kunnen door Jezus weer een relatie aangaan met God.

 

De Heilige Geest bewerkt de eenheid tussen ons. De Heilige Geest wil ons een eenheid laten zijn in Christus. Maar de Heilige Geest werkt ook in onze hart. Door de Heilige Geest worden we bewust dat we het offer van Jezus nodig hebben.

 

Laten we God elke keer weer Hem de lof brengen en de liefde voor Hem op de eerste plaats te hebben. 

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom