Opwekking 159 - Here der heren, Koning der koningen

 

Here der heren, Koning der koningen,
U wil ik eren, U wil ik lofzingen,
Rots aller eeuwen, U bent mijn Vesting,
mijn Vaste Burcht, bij wie ik schuil.
Halleluja...


Eer aan de Vader, die alle dingen schiep.
Eer aan de Zoon, die mij tot leven riep.
Eer aan de Geest, U maakt ons samen één,
U alleen, U heb ik lief.

 

God willen we eren. Eren omdat Hij zoveel in een is. God is zoveel meer dan alleen het woordje ‘God’. Ik vind het zo mooi dat er in dit lied staat ‘Here der heren, Koning der koningen’. Dit laat zien dat God uiteindelijk boven alle andere goden staat, boven alle andere koningen. Het laat zien dat we uiteindelijk maar een Koning hebben en dat is Koning Jezus. 

 

God is een Drie-eenheid. En ondanks dat het een Die-eenheid is, hebben ze alle drie een aparte taak naar ons als mensen toe. God de Vader maakte alles. Hij wil onze Vader zijn en door Hem is Jezus naar de aarde gekomen. God de Vader maakte het mogelijk dat er verlossing voor ons kwam. Dat is in de eerste plaats het belangrijkst voor ons hier op aarde.

 

Jezus riep ons tot leven. Door Zijn dood en Zijn opstanding is er weer leven voor ons gekomen. Een leven dat nooit meer ophoud. Maar door Jezus is de relatie tussen God en ons ook weer hersteld. We kunnen door Jezus weer een relatie aangaan met God.

 

De Heilige Geest bewerkt de eenheid tussen ons. De Heilige Geest wil ons een eenheid laten zijn in Christus. Maar de Heilige Geest werkt ook in onze hart. Door de Heilige Geest worden we bewust dat we het offer van Jezus nodig hebben.

 

Laten we God elke keer weer Hem de lof brengen en de liefde voor Hem op de eerste plaats te hebben. 

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom