Opwekking 558 - Wij zijn als adem, U was er altijd

 

Wij zijn als adem, U was er altijd, 
Heer van de eeuwen, God van de tijd. 
Wij zijn hier even, U bent voor eeuwig, 
heersend met liefde en majesteit. 


Refrein: 
Heilig, heilig, Heer God almachtig, 
waardig is het bloed van het Lam. 
Hoogste eer, aanbidding en glorie 
voor uw grote naam, voor uw grote naam. 

 

Wij zijn gebroken, U bent de Maker, 
Jezus, Verlosser, die ons bevrijdt. 
U bent ons lied, Heer, wij zullen zingen, 
juichen voor eeuwig in heerlijkheid.

 

Dit lied laat een stukje van ons zien en tegelijk laat het een stukje van God zien. Het laat iets van Gods almacht zien. ‘Wij zijn als adem, maar God was er altijd. Wij zijn er voor even, maar God is er altijd’. Wij zijn het werk van Gods handen. Hebreeën 1: 10 zegt ook: ‘Het zal vergaan, maar U blijft altijd’. God stopt niet met Zijn werk als wij er niet zijn. God kan het zonder ons, maar tegelijk mogen wij in de ‘adem dat wij leven’ meebouwen aan dat wat God voor ogen heeft. 

 

En in de tijd dat wij leven, mogen wij leven voor de Maker. De Maker die er altijd is. En als wij gebroken zijn, dan is er een Maker, Iemand die ons wil helen. Psalm 103 zegt daar iets heel moois over: ‘Zoals een Vader zich ontfermt over Zijn kinderen, zo ontfermt God zich over hen die Hem dienen’. God wil dus als een Vader voor ons zijn en zich over ons ontfermen. Ook als wij gebroken zijn. Juist dan wil Hij er als een Vader zijn. En weet je waarom? Ook dat staat in Psalm 103. ‘Omdat Hij weet wat voor maaksels wij zijn’. Het komt er dus op neer dat God weet wat wij nodig hebben.

 

En God is niet alleen onze Maker, maar Hij is ook ons lied zoals dit lied zegt. Zonder God was er geen lied geweest. En daarom is het goed om juist voor God te blijven zingen. Met ons lied willen we Hem aanbidden.  

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom