Opwekking 558 - Wij zijn als adem, U was er altijd

 

Wij zijn als adem, U was er altijd, 
Heer van de eeuwen, God van de tijd. 
Wij zijn hier even, U bent voor eeuwig, 
heersend met liefde en majesteit. 


Refrein: 
Heilig, heilig, Heer God almachtig, 
waardig is het bloed van het Lam. 
Hoogste eer, aanbidding en glorie 
voor uw grote naam, voor uw grote naam. 

 

Wij zijn gebroken, U bent de Maker, 
Jezus, Verlosser, die ons bevrijdt. 
U bent ons lied, Heer, wij zullen zingen, 
juichen voor eeuwig in heerlijkheid.

 

Dit lied laat een stukje van ons zien en tegelijk laat het een stukje van God zien. Het laat iets van Gods almacht zien. ‘Wij zijn als adem, maar God was er altijd. Wij zijn er voor even, maar God is er altijd’. Wij zijn het werk van Gods handen. Hebreeën 1: 10 zegt ook: ‘Het zal vergaan, maar U blijft altijd’. God stopt niet met Zijn werk als wij er niet zijn. God kan het zonder ons, maar tegelijk mogen wij in de ‘adem dat wij leven’ meebouwen aan dat wat God voor ogen heeft. 

 

En in de tijd dat wij leven, mogen wij leven voor de Maker. De Maker die er altijd is. En als wij gebroken zijn, dan is er een Maker, Iemand die ons wil helen. Psalm 103 zegt daar iets heel moois over: ‘Zoals een Vader zich ontfermt over Zijn kinderen, zo ontfermt God zich over hen die Hem dienen’. God wil dus als een Vader voor ons zijn en zich over ons ontfermen. Ook als wij gebroken zijn. Juist dan wil Hij er als een Vader zijn. En weet je waarom? Ook dat staat in Psalm 103. ‘Omdat Hij weet wat voor maaksels wij zijn’. Het komt er dus op neer dat God weet wat wij nodig hebben.

 

En God is niet alleen onze Maker, maar Hij is ook ons lied zoals dit lied zegt. Zonder God was er geen lied geweest. En daarom is het goed om juist voor God te blijven zingen. Met ons lied willen we Hem aanbidden.  

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom