Opwekking 557 - Laat Uw glorie zien

 

Laat Uw glorie zien

aan heel de wereld om ons heen;

als wij samen U aanbidden

dan maakt U ons één.

Laat uw glorie zien,

laat alle blijdschap die U brengt

een getuigenis van hoop zijn

voor wie U niet kent.

Refrein:

Als wij samen U aanbidden

en vol eerbied voor U staan,

daalt uw Geest ne er in ons midden;

raak ons allen aan.

Als wij Jezus' naam belijden

als de enige die redt.

Toon uw majesteit en glorie,

dat is ons gebed.

 

Laat uw glorie zien,

dat heel de wereld horen mag

het lied van Jezus en het kruis

waar Hij ons redding bracht.

Laat uw glorie zien

aan wie gebroken is en moe,

dat zij horen hoe U liefdevol

hun namen roept.

 

(Refrein)

 

Laat uw glorie zien. ..(4x)

Wij aanbidden U... (4x)

 

Hoe kan de wereld de glorie van God zien? Dat is waar het in dit lied over gaat. Het is belangrijk dat de wereld Gods glorie ziet en Zijn heerlijkheid. Dit lied is daar deels een gebed om. Maar je kunt je ook afvragen hoe we Gods glorie naar de wereld kunnen brengen. Johannes 17 geeft daar een antwoord op. Als wij een zijn onder elkaar zoals God een eenheid is, als de eenheid onder ons zichtbaar wordt, dan zal de wereld geloven dat Jezus voor ons gekomen is. Dat staat in Johannes 17.

 

Hier wordt duidelijk hoe belangrijk het is een te zijn onder elkaar. Om de eenheid in Christus te laten zien. Samen God aanbidden kan daar een voorbeeld ban zijn. Johannes 17 laat ook zien hoe wij een kunnen zijn. Jezus heeft ons Zijn heerlijkheid gegeven die God in Hem had gelegd opdat wij een zijn zoals God een Drie-eenheid is. In eenheid Hem belijden, in eenheid Hem aanbidden, in eenheid het kruis groot maken, waar we alles eenparig zullen doen, daar zal de glorie van God zichtbaar worden.

 

Maar als Gods glorie zichtbaar wordt dan wordt Jezus dus ook zichtbaar. Dan wordt zichtbaar wat Jezus voor ons heeft gedaan. Wat het kruis voor ons nu mag betekenen. Als Gods glorie zichtbaar wordt dan wordt de redding zichtbaar dat Jezus bracht, dan zullen mensen zien dat God heling wil geven. Maar dan gaan ook de mensen zien wat ene blijdschap God met zich mee brengt.

 

Maar laten we ook steeds weer streven naar de eenheid in Christus als kinderen van God. Naar de eenheid onder elkaar zodat Christus zichtbaar in ons gaat worden.

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom