Opwekking 557 - Laat Uw glorie zien

 

Laat Uw glorie zien

aan heel de wereld om ons heen;

als wij samen U aanbidden

dan maakt U ons één.

Laat uw glorie zien,

laat alle blijdschap die U brengt

een getuigenis van hoop zijn

voor wie U niet kent.

Refrein:

Als wij samen U aanbidden

en vol eerbied voor U staan,

daalt uw Geest ne er in ons midden;

raak ons allen aan.

Als wij Jezus' naam belijden

als de enige die redt.

Toon uw majesteit en glorie,

dat is ons gebed.

 

Laat uw glorie zien,

dat heel de wereld horen mag

het lied van Jezus en het kruis

waar Hij ons redding bracht.

Laat uw glorie zien

aan wie gebroken is en moe,

dat zij horen hoe U liefdevol

hun namen roept.

 

(Refrein)

 

Laat uw glorie zien. ..(4x)

Wij aanbidden U... (4x)

 

Hoe kan de wereld de glorie van God zien? Dat is waar het in dit lied over gaat. Het is belangrijk dat de wereld Gods glorie ziet en Zijn heerlijkheid. Dit lied is daar deels een gebed om. Maar je kunt je ook afvragen hoe we Gods glorie naar de wereld kunnen brengen. Johannes 17 geeft daar een antwoord op. Als wij een zijn onder elkaar zoals God een eenheid is, als de eenheid onder ons zichtbaar wordt, dan zal de wereld geloven dat Jezus voor ons gekomen is. Dat staat in Johannes 17.

 

Hier wordt duidelijk hoe belangrijk het is een te zijn onder elkaar. Om de eenheid in Christus te laten zien. Samen God aanbidden kan daar een voorbeeld ban zijn. Johannes 17 laat ook zien hoe wij een kunnen zijn. Jezus heeft ons Zijn heerlijkheid gegeven die God in Hem had gelegd opdat wij een zijn zoals God een Drie-eenheid is. In eenheid Hem belijden, in eenheid Hem aanbidden, in eenheid het kruis groot maken, waar we alles eenparig zullen doen, daar zal de glorie van God zichtbaar worden.

 

Maar als Gods glorie zichtbaar wordt dan wordt Jezus dus ook zichtbaar. Dan wordt zichtbaar wat Jezus voor ons heeft gedaan. Wat het kruis voor ons nu mag betekenen. Als Gods glorie zichtbaar wordt dan wordt de redding zichtbaar dat Jezus bracht, dan zullen mensen zien dat God heling wil geven. Maar dan gaan ook de mensen zien wat ene blijdschap God met zich mee brengt.

 

Maar laten we ook steeds weer streven naar de eenheid in Christus als kinderen van God. Naar de eenheid onder elkaar zodat Christus zichtbaar in ons gaat worden.

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom