Opwekking 157 - Ik verblijd mij zeer in de Heer

 

Ik verblijd mij zeer in de Heer,
mijn ziel juicht in mijn God,
want Hij heeft mij bekleed
met de klederen des heils,
met de mantel der gerechtigheid
heeft Hij mij omhuld.

Bij dit lied is het misschien goed om te kijken waar dit lied vandaan komt of waar het op gebaseerd is. Bij dit lied kijken we naar Jesaja 61. In Jesaja 61 gaat het over het jubeljaar van de verlossing. In Jesaja zijn ze verheugd omdat God verlost. Maar het is tegelijkertijd ook het jaar van de gunst van God. (vers 2) In Jesaja 61 gaat het over het verlossen, over het helen van de gebroken harten. Lees Jesaja 61 maar eens. Maar hier uit voort komt vers 10. En vers 10 is eigenlijk dit lied.

 

God heeft mij bekleed met de klederen van het heil, een mantel van gerechtigheid. Dat is waarom we verheugd zijn. En die klederen zijn niet zomaar iets, nee het is zoals een bruidegom zich kleedt met het hoofdsieraad en de bruid met haar sieraden. Zo bijzonder is die mantel. Na al het leed dat er in Jesaja was aangedaan, spreekt God over gerechtigheid. God is een God van gerechtigheid. Zoals een bloem opbloeit, zo zal ook gerechtigheid op gaan bloeien. God beloofd dus na een moeilijke tijd iets moois. Gerechtigheid. Daar wil Hij hen mee bekleden.

 

Ik denk dat we dit ook op ons zelf mogen toepassen. Heeft God al het jubeljaar in jouw leven? En trek jij de klederen van heil en gerechtigheid aan? God wil gerechtigheid laten opbloeien. Gerechtigheid voor daar waar jij het nodig hebt.


Laten we daarom ons steeds weer verheugen in God.

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom