Opwekking 556 - Prijst God Die ons het leven geeft

 

Prijst God die ons het leven geeft.
O, prijs zijn almacht, al wat leeft.
Prijst Hem die redt en die geneést.

 

Prijst Vader, Zoon en Geest.
Prijst Vader, Zoon en Geest.
Prijst Vader, Zoon en Heil'ge Geest
.


Dit is wel een heel mooi lied om de veertigdagentijd mee te beginnen. Prijst God Die ons het leven geeft. Als er iets is dat Jezus is komen doen en waarom Hij zo intens diep en zwaar moest lijden, dan is het hier precies om gegaan. Hij deed het om jou en mij het leven te geven. Het leven in al zijn volheid, maar ook het leven tot in eeuwigheid. Jezus ging de weg van lijden zodat wij kunnen leven!

 

Hij ging de weg om ons vergeving te schenken, maar ook genezing verdiende Hij. En daarom prijzen wij Hem. En wij prijzen niet alleen God in het algemeen, maar we prijzen God als Vader, Zoon en Heilige Geest. Want wat een liefde was het van de Vader om Zijn Zoon zo te laten lijden om ons te kunnen redden. Dat is niet te begrijpen dat God als Vader dit deed. Zijn liefde voor ons was groter dan het verlangen dat Hij Zijn Zoon het lijden kon besparen. Zoveel ben jij voor God de Vader dus waard. En nadat Jezus alles heeft geleden, geeft Hij ook Zijn Geest nog eens om ons te helpen in alle dingen.

 

Prijst God om deze grote dingen. Woorden schieten te kort, God is het, waar al onze lofprijs naar uitgaat!

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom