Opwekking 556 - Prijst God Die ons het leven geeft

 

Prijst God die ons het leven geeft.
O, prijs zijn almacht, al wat leeft.
Prijst Hem die redt en die geneést.

 

Prijst Vader, Zoon en Geest.
Prijst Vader, Zoon en Geest.
Prijst Vader, Zoon en Heil'ge Geest
.


Dit is wel een heel mooi lied om de veertigdagentijd mee te beginnen. Prijst God Die ons het leven geeft. Als er iets is dat Jezus is komen doen en waarom Hij zo intens diep en zwaar moest lijden, dan is het hier precies om gegaan. Hij deed het om jou en mij het leven te geven. Het leven in al zijn volheid, maar ook het leven tot in eeuwigheid. Jezus ging de weg van lijden zodat wij kunnen leven!

 

Hij ging de weg om ons vergeving te schenken, maar ook genezing verdiende Hij. En daarom prijzen wij Hem. En wij prijzen niet alleen God in het algemeen, maar we prijzen God als Vader, Zoon en Heilige Geest. Want wat een liefde was het van de Vader om Zijn Zoon zo te laten lijden om ons te kunnen redden. Dat is niet te begrijpen dat God als Vader dit deed. Zijn liefde voor ons was groter dan het verlangen dat Hij Zijn Zoon het lijden kon besparen. Zoveel ben jij voor God de Vader dus waard. En nadat Jezus alles heeft geleden, geeft Hij ook Zijn Geest nog eens om ons te helpen in alle dingen.

 

Prijst God om deze grote dingen. Woorden schieten te kort, God is het, waar al onze lofprijs naar uitgaat!

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom