Opwekking 156 - Ik wil zingen van mijn Heer

 

Ik wil zingen van mijn Heer,
zolang als ik leef.
Ik wil Hem eren, mijn God,
zolang als ik ben.
Hij is zo groot,
elke keer als ik aan Hem denk,
maakt het me blij,
maakt het me blij in de Heer!


Loof nu de Heer, o mijn ziel,
en alles wat in mij is.
Prijs nu de Heer, o mijn ziel,
prijs nu de Heer.


Zingen van God zolang je leeft. Waarom zou je dat eigenlijk doen? Eigenlijk kan het antwoord heel kort zijn. Omdat God zeer groot is en met majesteit en glorie bekleed is. Het zijn woorden die ook alles te maken hebben met Psalm 104. In deze psalm zien we ook een groot stuk van Gods werken, waar God allemaal voor zorgt. Het laat iets machtigs van God zien. En alleen al om de reden dat God zeer groot is en met majesteit en glorie bekleed is, moeten wij Hem heel ons leven eren. We maken God er niet letterlijk groter van, maar God kan door onze lofprijzing wel groter worden in ons hart. Als we steeds meer zien van God, als we steeds meer onder de indruk raken van Gods grootheid, dan kan God groter worden in ons hart. En als God steeds groter wordt, dan zullen we Hem ook steeds meer en meer gaan prijzen. 

 

God prijzen is niet alleen in de kerk, tijdens een samenkomst, met het zingen. God prijzen en aanbidding is een levenshouding. Bij alles wat je doet kun je God eren. In je gedachten, in wat je doet, in keuzes die je maakt en vul maar in. Laat Gods eer naar voren komen in je leven, Loof God met alles wat in je is en blijf je in Hem verblijden en geef Hem iedere dag weer je loflied.  

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom