Opwekking 156 - Ik wil zingen van mijn Heer

 

Ik wil zingen van mijn Heer,
zolang als ik leef.
Ik wil Hem eren, mijn God,
zolang als ik ben.
Hij is zo groot,
elke keer als ik aan Hem denk,
maakt het me blij,
maakt het me blij in de Heer!


Loof nu de Heer, o mijn ziel,
en alles wat in mij is.
Prijs nu de Heer, o mijn ziel,
prijs nu de Heer.


Zingen van God zolang je leeft. Waarom zou je dat eigenlijk doen? Eigenlijk kan het antwoord heel kort zijn. Omdat God zeer groot is en met majesteit en glorie bekleed is. Het zijn woorden die ook alles te maken hebben met Psalm 104. In deze psalm zien we ook een groot stuk van Gods werken, waar God allemaal voor zorgt. Het laat iets machtigs van God zien. En alleen al om de reden dat God zeer groot is en met majesteit en glorie bekleed is, moeten wij Hem heel ons leven eren. We maken God er niet letterlijk groter van, maar God kan door onze lofprijzing wel groter worden in ons hart. Als we steeds meer zien van God, als we steeds meer onder de indruk raken van Gods grootheid, dan kan God groter worden in ons hart. En als God steeds groter wordt, dan zullen we Hem ook steeds meer en meer gaan prijzen. 

 

God prijzen is niet alleen in de kerk, tijdens een samenkomst, met het zingen. God prijzen en aanbidding is een levenshouding. Bij alles wat je doet kun je God eren. In je gedachten, in wat je doet, in keuzes die je maakt en vul maar in. Laat Gods eer naar voren komen in je leven, Loof God met alles wat in je is en blijf je in Hem verblijden en geef Hem iedere dag weer je loflied.  

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom