Opwekking 555 - Ik geloof in het bloed van Jezus

 

Ik geloof in het bloed van Jezus, 
Ik geloof in de kracht van zijn naam. 
Ik geloof dat Hij stierf voor mijn zonden, 
ik geloof: Hij is opgestaan! 

Ik geloof dat zijn moeder een maagd was, 
Ik geloof in het heilig offerlam. 
Ik geloof dat Hij opsteeg naar zijn Vader 
en dat Hij eens terugkomen zal. 


Refrein: 
Op die rots bouwt de Heer zijn kerk; 
dit huis is niet gebouwd op zand. 
Op die rots staan wij samen sterk; 
het kwaad krijgt nooit de overhand. 
Ik geloof dat Hij ons kwam redden, 
ik geloof dat Hij mens was zoals wij. 
Ik geloof dat Hij ons zijn Geest zond, 
ik geloof in zijn kracht, ook in mij. 

Ik geloof in zijn trouw elke morgen, 
dat zijn liefde er altijd al was. 
Ik geloof dat Hij voor ons wil zorgen, 
ik geloof dat Hij zieken genas. 

(Refrein) 

Ik geloof in de eenheid van zijn kind'ren, 
zo verschillend, maar toch één kerk. 
Dat, waar wij in zijn naam bijeen zijn, 
Jezus Zelf in ons midden werkt. 

Ik geloof dat ik bergen kan verzetten 
en dat ik zijn stem kan verstaan. 
Ik geloof, als ik bid zonder twijfel, 
dat ik wonderen zal zien in zijn naam. 

(Refrein 2x) 

Ik geloof in het bloed van Jezus. (3x)

 

Wauw, wat een getuigenis als wij dit zingen. Het laat zo iets zien van God, van wie Hij is en welke beloften Hij ook geeft. Wie is Jezus? Dat is de vraag die misschien in dit lied wel centraal staat. Wie is Hij? In dit lied kunnen we daar door alle regels heen antwoorden op vinden. Elke zin zegt wat over Jezus. Maar wie zeg jij dat Hij is? Denk daar eens over na? Wie is Jezus voor jou en wie zeg jij dat Hij is.

In Mattheüs 16 gaat het daar ook over. Tijdens een gesprek met de discipelen over wie Jezus is, vraagt Jezus: Wie zeg jij dat Ik ben? Petrus antwoord als eerste. Hij zegt: ‘U bent de Christus, de Zoon van de Levende God.’ En wat Jezus daarna zegt is zo mooi. Hij zegt dat Hij daarop Zijn Kerk wil bouwen. God wil ook vandaag de dag nog Zijn Kerk bouwen. Hij wil Zijn Kerk bouwen op rotsen. Je bent een rots voor de Kerk als je gelooft in Hem en Hem erkent als de Levende God. Als je gelooft dat Jezus de Zoon is van de Levende God. Alleen als je dat gelooft kan God verder met jou. Als je niet gelooft dat Jezus de Zoon van de Levende God is, dan kan God geen kerk daar mee bouwen. God kan niet Zijn Kerk bouwen op mensen die niet geloven dat Hij de Levende God is. En als we geloven dat Hij de Levende God is dan zullen we ook wonderen zien van de Levende God.

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom