Opwekking 554 - Ik weet: Hij heeft mij gered

 

Ik weet: Hij heeft mij gered,
mij in de vrijheid gezet;
ik geloof, ik geloof .
Hij droeg mijn pijn en mijn schuld,
heeft mij met liefde vervuld; ik geloof, ik geloof .

'k Hef een banier op, 

mijn Heer stond op uit het graf .

Refrein:
Mijn verlosser leeft, mijn Verlosser
leeft- mijn verlosser leeft, mijn verlosser leeft.

 

Ik weet: Hij……….

 

U draagt mijn lasten en richt mij op,
om dansend op de berg te zien
hoe U weer komen zal.

 

Door het offer dat Jezus bracht kunnen wij dit lied zingen, kunnen wij zeggen: Ik weet Hij heeft mij gered, mij in de vrijheid gezet. Jezus stond op uit het graf, maar daardoor heeft Hij ons ook uit de macht van de duisternis getrokken en overgetrokken nar het Koninkrijk van de Zoon van de liefde. (Kollosenzen 1:13) Met Zijn offer heeft Hij ons uit de duisternis getrokken en ons toegetrokken naar Hem, naar Zijn liefde. Hij wil ons daar ook vullen met Zijn liefde.

 

Jezus heeft al jouw lasten gedragen. Hij is de weg gegaan en doordat Hij jouw lasten al gedragen heeft wil Hij het ook nu van je afnemen. Hij wil je weer oprichten zodat je uit kunt kijken naar Hem. Zodat je Hem zal zien.
Dat Jezus leeft is een boodschap dat blijdschap weergeeft. Het is een boodschap waar we niet bang voor hoeven te zijn, maar waar we juist blij om mogen zijn. (Mattheus 28:5-8)

 

Door de opstanding van Jezus leven wij, zijn we in de vrijheid gezet en mogen en kunnen wij dit geloven. Laten we ook steeds weer blijven geloven en zien dat Jezus jouw lasten heeft gedragen en dat Hij je op wil richten met Zijn liefde zodat je uit kunt zien naar Hem.

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom