Opwekking 554 - Ik weet: Hij heeft mij gered

 

Ik weet: Hij heeft mij gered,
mij in de vrijheid gezet;
ik geloof, ik geloof .
Hij droeg mijn pijn en mijn schuld,
heeft mij met liefde vervuld; ik geloof, ik geloof .

'k Hef een banier op, 

mijn Heer stond op uit het graf .

Refrein:
Mijn verlosser leeft, mijn Verlosser
leeft- mijn verlosser leeft, mijn verlosser leeft.

 

Ik weet: Hij……….

 

U draagt mijn lasten en richt mij op,
om dansend op de berg te zien
hoe U weer komen zal.

 

Door het offer dat Jezus bracht kunnen wij dit lied zingen, kunnen wij zeggen: Ik weet Hij heeft mij gered, mij in de vrijheid gezet. Jezus stond op uit het graf, maar daardoor heeft Hij ons ook uit de macht van de duisternis getrokken en overgetrokken nar het Koninkrijk van de Zoon van de liefde. (Kollosenzen 1:13) Met Zijn offer heeft Hij ons uit de duisternis getrokken en ons toegetrokken naar Hem, naar Zijn liefde. Hij wil ons daar ook vullen met Zijn liefde.

 

Jezus heeft al jouw lasten gedragen. Hij is de weg gegaan en doordat Hij jouw lasten al gedragen heeft wil Hij het ook nu van je afnemen. Hij wil je weer oprichten zodat je uit kunt kijken naar Hem. Zodat je Hem zal zien.
Dat Jezus leeft is een boodschap dat blijdschap weergeeft. Het is een boodschap waar we niet bang voor hoeven te zijn, maar waar we juist blij om mogen zijn. (Mattheus 28:5-8)

 

Door de opstanding van Jezus leven wij, zijn we in de vrijheid gezet en mogen en kunnen wij dit geloven. Laten we ook steeds weer blijven geloven en zien dat Jezus jouw lasten heeft gedragen en dat Hij je op wil richten met Zijn liefde zodat je uit kunt zien naar Hem.

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom