Opwekking 553 - Laat het feest zijn in de huizen

 

Laat het feest zijn in de huizen,
mensen dansen op de straat.
Als het onrecht buigt voor Jezus
en het volk weer bidden gaat.


Refrein:
In de bergen, door de dalen:
hoor ons loflied overal.
In de hemel en op aarde
als uw glorie komen zal.

 

Laat Uw licht zien in het duister
als wij buigen voor het kruis.
Laat Uw heerlijkheid verschijnen
in de wereld, in ons huis.

 

Refrein

 

Halleluja, Halleluja (8x)

In de bergen, door de dalen:
hoor ons loflied overal.
In de hemel en op aarde
als uw glorie komen zal
.


In de bergen, door de dalen, hoor ons loflied overal! Wat een feest moet het zijn als iedereen er over zingt. Als iedereen Gods lof verteld. Als iedereen zingt omdat het onrecht heeft gebogen voor de macht van Jezus. Psalm 57 zegt heel mooi: we zingen omdat Uw goedheid groot is tot aan de hemel en Uw trouw tot aan de wolken. Dit is ook echt wat God is. Hij is natuurlijk zoveel meer, maar trouw en goedheid zijn ook twee kernwoorden die bij God horen. En dat mag iedereen weten en daarom mogen en moeten wij over Gods lof vertellen en zingen. Door bergen en door dalen. Je kan het misschien ook zien als volgt: Als je op de berg staat en het gaat goed dan moet je over Gods lof zingen of vertellen. Maar ook in de dalen, als het minder goed gaat mag je zingen voer Gods lof. Probeer in elke situatie waarin je ook kan zitten, God te zien, Gods lof. Ook in de dalen. Maar laten wij vooral ons loflied horen zodat mensen Jezus in ons gaan zien. 

 

Dit lied laat ook zien dat we mogen opstaan en schitteren. Als het duister wordt op de aarde dan mogen wij het licht zijn. Dan wil Gods heerlijkheid over je heenkomen zodat jij kunt schitteren. Juist daarom is het belangrijk om op te staan en te schitteren. In Jesaja 60 staat dit ook. Als wij opstaan en schitteren dan kan nog de duisternis de aarde bedekken, maar God is over ons en Gods heerlijkheid zal dan gezien worden.

 

En als je om je heen dan ook nog eens ziet dat Gods kinderen gaan bidden. Dat is iets wat we zo hard nodig hebben, een biddende kerk. En als dat dan gebeurt en God zet Zijn kinderen aan om te bidden, als het volk weer bidden gaat, dan zullen we dansen op straat. Als alle gelovigen gaan bidden, dan gaat alles veranderen. Dat zal iets in beweging zetten dat Bovennatuurlijk is! 

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom