Opwekking 153 - Prijst de Heer, want de Heer is goed

 

Prijst de Heer, want de Heer is goed.
Prijst de Heer, want de Heer is groot
en zijn naam is zeer te prijzen.
 
Refrein:
O, halleluja, halleluja, halleluja! ) 2x

 
Dient de Heer met blijdschap,
looft zijn heil'ge naam.
Prijst Hem, alle volk'ren,
want Hij is zeer te prijzen.
 
Refrein
 
Slaakt een vreugdekreet voor onze Heer!
Slaakt een vreugdekreet voor onze God!
Want Hij is onze lofprijs waard.
Hij is onze lofprijs waard.
 
Refrein
 
Praise the Lord, for the Lord is good.
Praise the Lord, for the Lord is great
and He's greatly to be praised.
 
Refrein
 
Serve the Lord with gladness,
bless His holy name.
Praise Hem, all ye people,
for He's greatly to be praised.
 
Refrein
 
Make a joyful noise unto the Lord! (2x)
For our God is worthy of our praise.
God is worthy of our praise
.


Hoe goed is de Heer? Nee, niet te snel maar roepen dat we Hem moeten prijzen, hoezeer dat ook helemaal waar is. Maar hoe goed is God? En waarom is God zo goed dan? Wil je eens tijd nemen om daar over na te denken? God is goed, dat is zeker en daarmee geven we nog niet eens woorden hoe goed God is, want onze woorden schieten te kort.

 

Maar als je, al stamelend, benoemd hebt hoe goed God is, ga dan God maar prijzen, slaak gerust een vreugdekreet voor Hem. Doe dan maar wat je in dit lied zingt! Voor God, onze Heer, die groot en goed is.

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom