Opwekking 552 - Als mijn volk zich vernedert voor Mij

 

Als mijn volk zich vernedert voor Mij, 
vernedert voor Mij en bidt; 
als mijn volk zich bekeert van zijn weg 
en roept tot mijn aangezicht
zal Ik hen verhoren en genadig zijn
en hun land genezen van alle pijn.


Refrein:
Herstel ons land, 
Heer, herstel ons land. 
Hoor ons aan 
en reik ons volk uw Vaderhand. 
Herstel ons land, 
hoor ons, o Heer, 
vergeef ons land. 
Maak alles wat gebroken is weer heel.

 

Heer wij knielen neer, vernederen ons, 
vernederen ons voor U; 
Heer wij knielen neer, bekeren ons 
en zoeken uw aangezicht. 
Vader in de hemel, wil genadig zijn, 
wil ons land verlossen van alle pijn
.


Dit lied is een antwoord van God en een gebed van ons. God geeft dit antwoord aan Salomo nadat Salomo gebeden heeft. Ik weet niet precies wat de reden was dat Salomo tot God gebeden heeft. Maar ik denk dat we hier uit kunnen opmaken dat het volk van God zich op een andere weg bevonden dan die God voor ogen had.(2 Kronieken 7:14) 

 

Zo kan het ook met ons zijn. Met de kerk, met je eigen geloofsleven, met ons land. We mogen tot God roepen of Hij ons land wil herstellen zodat het land Jezus weer gaat dienen. Of voor de kerk of je eigen geloofsleven mogen we tot God roepen. Daar waar het gebroken is wil God herstellen. Als we tot God gaan, ons vernederen en bekeren wol God ons land, kerk, hart herstellen. Hij wil heling geven van de pijn die er kan zijn. Hij wil heling geven van daar waar breuken zijn opgelopen.

 

Maar daarin is het wel belangrijk dat wij tot God gaan, Hem onze zonden en tekortkomingen belijden en vergeving vragen. Dan kan God komen met Zijn heling en genezing. En we mogen blijven bidden tot God of Hij ons land, kerk, hart wil herstellen. Want daar waar we Hem aanroepen kan God aan het werk gaan. 

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom