Opwekking 552 - Als mijn volk zich vernedert voor Mij

 

Als mijn volk zich vernedert voor Mij, 
vernedert voor Mij en bidt; 
als mijn volk zich bekeert van zijn weg 
en roept tot mijn aangezicht
zal Ik hen verhoren en genadig zijn
en hun land genezen van alle pijn.


Refrein:
Herstel ons land, 
Heer, herstel ons land. 
Hoor ons aan 
en reik ons volk uw Vaderhand. 
Herstel ons land, 
hoor ons, o Heer, 
vergeef ons land. 
Maak alles wat gebroken is weer heel.

 

Heer wij knielen neer, vernederen ons, 
vernederen ons voor U; 
Heer wij knielen neer, bekeren ons 
en zoeken uw aangezicht. 
Vader in de hemel, wil genadig zijn, 
wil ons land verlossen van alle pijn
.


Dit lied is een antwoord van God en een gebed van ons. God geeft dit antwoord aan Salomo nadat Salomo gebeden heeft. Ik weet niet precies wat de reden was dat Salomo tot God gebeden heeft. Maar ik denk dat we hier uit kunnen opmaken dat het volk van God zich op een andere weg bevonden dan die God voor ogen had.(2 Kronieken 7:14) 

 

Zo kan het ook met ons zijn. Met de kerk, met je eigen geloofsleven, met ons land. We mogen tot God roepen of Hij ons land wil herstellen zodat het land Jezus weer gaat dienen. Of voor de kerk of je eigen geloofsleven mogen we tot God roepen. Daar waar het gebroken is wil God herstellen. Als we tot God gaan, ons vernederen en bekeren wol God ons land, kerk, hart herstellen. Hij wil heling geven van de pijn die er kan zijn. Hij wil heling geven van daar waar breuken zijn opgelopen.

 

Maar daarin is het wel belangrijk dat wij tot God gaan, Hem onze zonden en tekortkomingen belijden en vergeving vragen. Dan kan God komen met Zijn heling en genezing. En we mogen blijven bidden tot God of Hij ons land, kerk, hart wil herstellen. Want daar waar we Hem aanroepen kan God aan het werk gaan. 

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom