Opwekking 152 - O komt, prijst de Heer

 

O komt, prijst de Heer,
al gij knechten van de Heer.
Heft dan uw handen op in zijn heiligdom,
komt, prijst de Heer.


Behold, bless ye the Lord,
all ye servants of the Lord.
Lift up your hands in the sanctuary,
and bless, bless ye the Lord
.


Dit lied is een lied dat wij eigenlijk wat moeilijk kunnen zingen. De oproep om te prijzen is niet vreemd en als knechten van de Heer, is het ook helemaal normaal dat we dit zouden moeten doen. Logisch dat wij de Heer prijzen. Maar onze handen opheffen in Zijn heiligdom wordt wel heel lastig. Het heiligdom was vroeger de tempel of de tabernakel. Dat was de plaats waar God woonde. Maar dat is nu niet meer zo. 

 

We kunnen niet zeggen dat de kerk het heiligdom van God is. God woont immers niet in de kerk, het is ook Zijn huis niet, zoals het vroeger in het Oude Testament wel was. God woont nu door Zijn Geest in ons lichaam. En in dat heiligdom kunnen wij niet onze handen opheffen. Dus de tekst is sterk Oud Testamentisch. En dat maakt het lied lastig, net zoals veel psalmen erg lastig kunnen zijn. 

 

We kunnen natuurlijk wel gewoon onze handen in aanbidding opheffen tot God en als Zijn knechten, Hem loven en prijzen. En dat beeld uit het Oude Testament, laat dit een beeld zijn van hoe uiteindelijk Jezus gekomen is om alle offers te vervullen dor Zichzelf te geven. Kijk, door dit lied nog eens terug naar het heiligdom waar de offers werden gebracht.

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom