Opwekking 152 - O komt, prijst de Heer

 

O komt, prijst de Heer,
al gij knechten van de Heer.
Heft dan uw handen op in zijn heiligdom,
komt, prijst de Heer.


Behold, bless ye the Lord,
all ye servants of the Lord.
Lift up your hands in the sanctuary,
and bless, bless ye the Lord
.


Dit lied is een lied dat wij eigenlijk wat moeilijk kunnen zingen. De oproep om te prijzen is niet vreemd en als knechten van de Heer, is het ook helemaal normaal dat we dit zouden moeten doen. Logisch dat wij de Heer prijzen. Maar onze handen opheffen in Zijn heiligdom wordt wel heel lastig. Het heiligdom was vroeger de tempel of de tabernakel. Dat was de plaats waar God woonde. Maar dat is nu niet meer zo. 

 

We kunnen niet zeggen dat de kerk het heiligdom van God is. God woont immers niet in de kerk, het is ook Zijn huis niet, zoals het vroeger in het Oude Testament wel was. God woont nu door Zijn Geest in ons lichaam. En in dat heiligdom kunnen wij niet onze handen opheffen. Dus de tekst is sterk Oud Testamentisch. En dat maakt het lied lastig, net zoals veel psalmen erg lastig kunnen zijn. 

 

We kunnen natuurlijk wel gewoon onze handen in aanbidding opheffen tot God en als Zijn knechten, Hem loven en prijzen. En dat beeld uit het Oude Testament, laat dit een beeld zijn van hoe uiteindelijk Jezus gekomen is om alle offers te vervullen dor Zichzelf te geven. Kijk, door dit lied nog eens terug naar het heiligdom waar de offers werden gebracht.

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom